Ministerie van VWS

Inhoudsopgave VWS Bulletin, nummer 14

In VWS Bulletin nummer 14, dat verschijnt op vrijdag 3 september 1999, komende de volgende onderwerpen aan de orde:

. Aantal verslaafde asielzoekers valt mee

Het aantal verslaafde asielzoekers in Nederland is kleiner dan verwacht. Onderzoekers van het Centrum voor Verslavingsonderzoek constateren in het rapport Asielzoekers en Middelengebruik dat er vooral onder mannen alcohol- of drugverslaafden zijn, maar alarmerend is het niet. De afdeling Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang van VWS vindt wel dat het probleem moet worden aangepakt. Bijvoorbeeld door betere voorlichting.

. Abortuspil

Iedere vrouw die bewust kiest voor een abortus, moet ook welbewust kunnen kiezen op welke wijze zij haar zwangerschap wil afbreken. Zij kan binnenkort een keuze maken tussen het laten uitvoeren van een zuigcurretage of het slikken van een zestal pillen. Deze pillenkuur kan alleen worden gebruikt wanneer de bevruchting maximaal drie weken eerder plaatsvond. ´Veel vrouwen zullen voor de abortuspil kiezen, voorspelt A.D. Schipper, directeur van abortuskliniek Bloemenhove in Heemstede.

. Vijf vragen aan . John Geel

John Geel, directeur van een Haagse oogkliniek: In totaal werken in mijn kliniek 25 personeelsleden, inclusief drie oogartsen. Zij verrichten samen jaarlijks 3000 oogoperaties. De overige 24 oogartsen in deze regio komen samen niet verder dan 3200 oogoperaties per jaar. Die cijfers laten zien dat we erg doelmatig werken. Bij ons draait alles om de patiënt.

. Paramedici moeten volgens richtlijnen gaan werken

Deelname aan intercollegiale toetsing, verplichte na- en bijscholing en een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van richtlijnen. Fysiotherapeuten, Mensendiektherapeuten en Cesartherapeuten en logopedisten krijgen het de komende tijd druk met het naleven van het convenant voor de paramedische zorg. De afspraken die minister Borst hierin met de drie koepelorganisaties maakte, moet leiden tot betere kwaliteit van de zorg.

. Koppelingsfonds bekostigt zorgverlening aan illegalen

In het eerste jaar dat hulpverleners geld kunnen krijgen uit het Koppelingsfonds voor openstaande rekeningen van illegalen, is niet veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Of hieruit geconcludeerd mag worden dat het wel meevalt met de gezondheidszorg aan illegalen, betwijfelt de stichting die het koppelingsfonds beheert. De stichting acht de tijd rijp om het fonds bij zorgverleners meer onder de aandacht te brengen.

. Projecten ten behoeve van de joodse gemeenschap

Nederland heeft in 1997 22,5 miljoen gulden aan goud ontvangen van de Tripartite Goudcommissie. Deze commissie beoordeelde de claims van landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland beroofd zijn. Het is de vierde keer en laatste keer dat Nederland geld uit deze goudpool ontvangt en het is de eerste keer dat dit geld gebruikt wordt om een aantal projecten mee te financieren.

. Genetisch onderzoek: wachten op de doorbraak

Bij het bedrijf IntroGene in Leiden wordt met man en macht gewerkt aan de ontwikkeling van de gen-therapie. Het bedrijf heeft goede hoop dat binnen één tot twee jaar een doorbraak gemeld kan worden. Bioloog Jan Boesen van het bedrijf ziet het nut in van regels die de overheid wil stellen en die de grenzen van dit soort therapieën aangeven. Maar het is ongewenst als daarmee de voortgang van de biotechnologie wordt belemmerd. Het gaat namelijk wel over technieken die bedreigende ziekten kunnen genezen. Deel twee van een serie over genetisch onderzoek.

. Het BIG-register in het kort

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg. De wet maakte onder meer een einde aan het absolute verbod op het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen, verpleegkundigen en gezondheidszorgpsychologen worden op hun verzoek in het BIG-register opgenomen.

En in de rubriek Kort nieuws berichten over: . Nationaal Scholierenonderzoek NIBUD
. Gezondheidszorg in de gevangenis
. Jongeren adviseren staatssecretaris
. Utrechtse ziekenhuizen vergeleken

Deel: ' Inhoudsopgave VWS Bulletin, nummer 14 '
Lees ook