Ministerie van VWS


Inhoudsopgave VWS Bulletin, nummer 2 van 5 februari 1999

In VWS Bulletin, nummer 2 van 5 februari 1999 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

. Probleemoplossers binnen de gehandicaptenzorg

Nederland schrok tien jaar geleden van de fotos van een naakte, vastgeketende Jolanda Venema. De beelden maakten duidelijk dat er iets in de zorg aan verstandelijk gehandicapten met ernstige gedragsstoornissen moest veranderen. Het antwoord daarop was de instelling van zogenoemde consulententeams. Ze zijn ingedeeld in vijf regios en stellen een bijzonder zorgplan op als zorginstellingen, ouders of scholen daar om vragen. De teams, die sinds 1990 opereren, hebben een budget van 49 miljoen gulden ter beschikking. VWS-Bulletin ging een dag op stap met Patty van Belle van de stichting Consulententeam Zuid-Holland en Zeeland.

. Chronisch zieke vraagt om andere manier van denken

Bij de modernisering van de gezondheidszorg wordt nog steeds onvoldoende rekening gehouden met de wensen van de chronisch zieken. Dat geldt zowel voor de instellingen waar de moderniseringen moeten worden doorgevoerd, als voor de organisaties van chronische patiënten, zo blijkt uit een onderzoek van het NIVEL in opdracht van het ministerie van VWS. De uitkomst stemt niet tevreden.

. De onredelijke kanten van de wachtlijsten moeten eraf'

Sinds het begin van 1997 adviseert de zogeheten 'wachtlijstbrigade' minister Borst en de partijen in de zorg over de wachtlijstproblematiek. De brigade, die bestaat uit prof. Ernst Roscam Abbing en drs. Adri Kroonen, stond vaak aan de wieg van belangrijke maatregelen ter bestrijding van de wachtlijsten. Veel van deze maatregelen zijn terug te vinden in het Plan van Aanpak, dat de partijen in de zorg in het voorjaar van 1998 opstelden. Dit plan is nu aan uitvoering toe. Daartoe werd op 25 januari het Platform Aanpak Wachttijden Curatieve Zorg ingesteld, onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris van WVC, Dick Dees. Met de instelling van het Platform is de oplossing van de wachtlijstproblematiek een stap dichterbij gekomen, meent de wachtlijstbrigade.

.Gezondheidscampagnes hameren te veel op schuldgevoel

Waarom moet gezond gedrag überhaupt bevorderd worden? Gezond gedrag zou zichzelf toch moeten verkopen en dus helemaal niet gestimuleerd hoeven te worden? Deze prikkelende uitspraak komt van communicatiedeskundige Edmond Rinnooy Kan. In opdracht van VWS analyseerde hij de gedachten achter de gezondheidscampagnes van de overheid. Volgens hem kan de overheid pas optimaal over dit onderwerp praten nadat een aantal barrières zijn weggenomen. Blijf lichtvoetig en hamer vooral niet op schuldgevoelens, zo luidt één van zijn adviezen.

. Beleidsvisie GGZ laat ruimte voor regionale invulling

Het opvangen van de veranderende en toenemende vraag naar hulp vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Dat is het doel van de Beleidsvisie Geestelijke Gezondheidszorg zorg, die minister Borst vlak voor Kerstmis aan de Tweede Kamer stuurde. Geen kant en klaar plan, maar een beschouwing waarin de minister op hoofdlijnen schetst hoe de sector doelmatiger kan werken. Veel plaats is daarbij ingeruimd voor zogenaamde regiovisies, waarbij zorgaanbieders, verzekeraars, cliënten en gemeenten of provincies samen bepalen hoe het zorgaanbod eruit moet zien. VWS-BUlletin nam een voorschot op die ontwikkeling en vroeg Bert Holman (Zorgverzekeraars Nederland), Piet Verbraak (GGZ Eindhoven) en Adri Walhout (Cliëntenbond) om commentaar.

. Geloof in vergaande integratie

Eén zorgloket voor alle vormen van zorg? Jan Woldman, hoofd van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) bij de GGD Rivierenland in Tiel gelooft steevast in vergaande integratie. Veel belangrijker vindt hij echter de vertaling van de indicatiestelling in daadwerkelijke zorg. Hans Hemmer van de stichting Indicare te Arnhem is het grondig met hem eens. Wat heeft de klant aan een papiertje als hij vervolgens niet kan krijgen waar hij recht op heeft? Beiden waren afgelopen jaar betrokken bij een pilot over een nieuwe manier van indicatiestelling.

In de rubriek 'Kort Nieuws' vindt u de volgende artikelen:

. Tweedeling/ Sportdeelname allochtonen bevorderen;

. Nieuwe federatie wil versterking van de ouderenzorg;

. NIZW stimuleert voorlezen in kindercentra;

. Ziekenhuisbedden verkeerd gebruikt;

. Spierziekten infolijn/ Benchmarking AWBZ;

. Ouderen niet eenzaam

En de vaste rubrieken Parlement en Persberichten

Deel: ' Inhoudsopgave VWS Bulletin nummer 2, 5 februari 1999 '
Lees ook