Ministerie van VWS

Inhoudsopgave VWS Bulletin, nummer 2

In het Februarinummer van VWS Bulletin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002: ontwikkelingen in de volksgezondheid

In december 1999 heeft het ministerie van VWS de opzet van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002 (VTV-2002) goedgekeurd. Wie nu al enigszins opziet tegen weer een cassette met acht boekdelen in de kast, zoals de VTV-1997, kan gerust zijn. De VTV-2002 verschijnt in een nieuwe, eigentijdse vorm en is meer dan vroeger toegespitst op wat beleidsmakers nodig hebben.

. Kwaliteit van de gezondheidszorg

Hoogleraar Ton Casparie signaleert een demotivatie bij veel artsen en verpleegkundigen. In de rubriek ´Vijf vragen aan´ zijn ideeën over verleden, heden en toekomst van de curatieve zorg.

. Concurrerende rechtspositie voor alphahulpen

Even dreigde de invoering van het nieuwe belastingplan op 1 januari 2001 het werk in de alphahulpverlening financieel onaantrekkelijk te maken. Omdat alphahulpen in het nieuwe stelsel hun fiscale uitzonderingspositie verliezen, zouden zij een stuk minder gaan verdienen, terwijl hun inkomsten toch al aan de lage kant zijn. Reden voor staatssecretaris Vliegenthart om de positie van de alphahulp te verbeteren. Zij bedacht het zogeheten duale systeem. De ABVAKABO FNV en het thuiszorgmanagement reageren met gemengde gevoelens.

. Werken in de zorg een uitdaging? Reactie op de zorgcampagne

Onder het motto 'De zorg. Het echte werk' startte vorig jaar de Landelijke Beeldvormingscampagne Zorgsector. De campagne wil een bijdrage leveren aan het (her)positioneren van de zorgsector als een veelzijdige en aantrekkelijke sector om in te werken. Dat de campagne, die nu twee maanden aan de gang, langzaam maar zeker begint door te dringen in de verschillende instellingen, blijkt uit de reacties in dit artikel.

. Gewetensconflict

De druk op het medisch beroepsgeheim neemt toe. Niet zelden dient een rechtszaak tegen een medicus omdat hij zich niet heeft gehouden aan zijn beroepsgeheim. Verzekeraars, politie, justitie, werkgevers, familieleden en wetenschappelijk onderzoekers kunnen het een medicus behoorlijk lastig maken bij hun indringende verzoeken om inzage van medische dossiers. Naast deze claims van derden, komen steeds meer artsen in gewetensconflict wanneer zij enerzijds moeten zwijgen en anderzijds menen te moeten spreken om andermans leven niet in gevaar te brengen.

. De openbare gezondheidszorg bevorderen

De openbare gezondheidszorg (OGZ) richt zich niet in de eerste plaats op ziekte en zieken, maar op gezonde mensen. Via de OGZ wordt geprobeerd ziekte te voorkomen en gezondheid te bevorderen. In Nederland zouden we nog meer gezondheidswinst uit de OGZ kunnen behalen, stelt het Platform Openbare Gezondheidszorg in het visiedocument dat zij eind januari minister Borst overhandigden.

. Vrijwilligerswerk voor jongeren

Een houseparty bezoeken voor de EHBO om pillen te controleren, dat spreekt jongeren aan. Via het project Smaakmakers wordt onderzocht hoe vrijwilligerswerk leuker kan worden gemaakt. Een vast baantje bij een oubollige instelling zien ze niet zitten. Als jongeren al vrijwilligerswerk doen, dan liefst voor korte tijd in een dynamische omgeving. In de zomervakantie helpen bij een internationaal EHBO-project bijvoorbeeld. Of pillen controleren tijdens een houseparty. Het vrijwilligerswerk voor jongeren moet leuker. Dankzij het project Smaakmakers.

. Surfen naar www.minvws.nl

Dit voorjaar gaat op internet het ´gemeenschappelijk voorlichtings loket´ van start. Deze ´rijksvoorlichtingssite´ is de elektronische versie van Postbus 51 op het world wide web en ligt als een schil om de sites van alle ministeries. De site begint eenvoudig, maar na verloop van tijd kan de burger hier terecht voor uitgebreide informatie van de rijksoverheid. Overigens is al veel informatie over de beleidsterreinen van de verschillende ministeries beschikbaar via de eigen sites van de individuele ministeries. Het ministerie van VWS zal vast een plek op de rijksvoorlichtingssite veroveren, want de VWS-site wordt veel bezocht. In januari 2000 brachten 14.510 verschillende personen een bezoek.

Ook wordt er nog kort aandacht besteed aan:
. Salarissen in de zorg vergeleken met de marktsector . Helft van klachten Medisch Spectrum Twente is gegrond . Kijkcijfers ochtendgym op tv omhoog

Meer documenten over dit onderwerp kunt u vinden in het thema: Algemeen thema - VWS Bulletin

Deel: ' Inhoudsopgave VWS Bulletin nummer 2 '
Lees ook