Ministerie van VWS


Inhoudsopgave VWS Bulletin, nummer 5 van 19 maart 1999

In VWS Bulletin, nummer 5 van 19 maart 1999 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

. Werken in de zorg doe je met je hoofd, hart en handen

Aan het eind van deze eeuw heeft de zorgsector naar schatting 13.000 vacatures. Eén op de zes schoolverlaters heeft belangstelling voor een baan in de zorg. Maar dat is lang niet voldoende om te voorzien in de toekomstige behoefte aan personeel. Bovendien is de vervulling van de vacatures sterk afhankelijk van het beeld dat mensen hebben van het werken in de zorg. Imagocampagnes moeten de bekendheid en het beeld over de zorgsector opvijzelen.

. Werken in een nette wijk lijkt me slopend

Uit puur idealisme trok huisarts Joep Avezaat twintig jaar geleden met zijn vrouw Marijke Lutjenhuis de meest bekende arbeiderswijk van Nederland binnen. In de Haagse Schilderswijk troffen zij de eerste buitenlanders aan, die toen nog een minderheid vormden. Tegenwoordig wonen er naar schatting zon tachtig nationaliteiten. Een gesprek met huisarts Avezaat, nog steeds even bevlogen als toen.

. Topsportnota goed ontvangen

Een prima aanzet voor het optimaal bedrijven van topsport. Dat is de algemene teneur van de reacties van sporters, bestuurders en politici op de nieuwe Topsportnota. 'Doordat ik nu plotseling in aanmer-king kom voor de nieuwe inkomensrege-ling voor topsporters, wordt het financieel gezien gemakkelijker voor me, zegt PSV-zwemster Kirsten Vlieghuis.

. Capabel verbindt Bos en Lommer

In september 1991 startte het achttien jaar durend preventieprogramma Capabel voor alle jeugdigen in stadsdeel Bos en Lommer te Amsterdam. Capabel heeft een actieve rol in het coördineren en initiëren van activiteiten ter voorkoming van problemen en achterstanden. De maatregelen die worden genomen moeten er voor zorgen dat de jongeren straks niet in de marge van de samenleving terecht komen.

. Zelfbewust ziekenhuis

Drie jaar geleden kampte het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis met een groot aantal problemen, variërend van wantrouwen onder het personeel tot minder verwijzingen. Zijn die inmiddels opgelost? Het antwoord geeft een lid van de Raad van Bestuur in is het derde en laatste deel uit onze serie over ontwikkelingen in het Utrechtse kinderziekenhuis.

. Bejegening in psychiatrie beneden de maat

De 25e Week van de Psychiatrie, die eind maart wordt gehouden, staat in het teken van de bejegening. De Stichting Pandora zet zich in voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van (ex)-cliënten van de geestelijke gezondheidszorg. Hans van der Zee, coördinator voorlichting van de stichting, kent veel mensen die in een psychiatrische instelling opgenomen zijn geweest. 'Maar ik ken er niet één die tevreden is.'

In de rubriek 'Kort nieuws' vindt u de volgende artikelen: . Nederlands dopingcontrolesysteem belicht op internationaal podium
. Beter tillen moet ziekteverzuim terugdringen . Statistisch jaarboekje: cijfers over gezondheidszorg . Nieuwe kenniscentra voor zieke werknemers . NZF opgeheven
. ISO-certificaat voor IGZ

En tot slot de vaste rubrieken 'Parlement' en 'Persberichten'.

Deel: ' Inhoudsopgave VWS Bulletin, nummer 5 van 19 maart 1999 '
Lees ook