Ministerie van VWS


Inhoudsopgave VWS Bulletin, nummer 8

In VWS Bulletin, nummer 8 van 30 april 1999 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

. Meerjarenafspraken

We hebben allemaal het gevoel dat we winnen, zei staatssecretaris Vliegenthart vorig jaar, direct na het maken van de meerjarenafspraken. De strijd tegen de wachtlijsten, de werkdruk en de zorgverschraling kreeg een stevige impuls door de 5,6 miljard gulden extra voor de komende vier jaren, maar ook door de nieuwe bestuurlijke aanpak: ministerie en koepelorganisaties bepalen voortaan in overleg de financiële keuzes en de beleidsaanpak. Nadat die eerste fase in november werd afgesloten met de ondertekening door de meeste sectorvertegenwoordigers, was het aan de instellingen en organisaties om de bestuurlijke afspreken verder uit te werken. VWS Bulletin inventariseerde de stand van zaken.

. Benchmarking: een kijkje in de keuken van de buren

Er bestaat geen Nederlandse uitdrukking voor. En dat is jammer want het woord benchmarking zal de komende jaren steeds vaker opduiken in discussies over de financiering van de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen en de psychiatrie. Tijdens een groots opgezet congres over benchmarking sprak staatssecretaris Vliegenthart van een kijkje in de keuken van de buren maar de kok hoeft zijn geheim niet prijs te geven. De staatssecretaris maakte tijdens het congres ook het kabinetsstandpunt bekend over de invoering van benchmarking.

.Kans op besmetting legionella gering

De bestrijding van de legionella-epidemie is adequaat verlopen. Zowel publiek als artsen en specialisten zijn tussentijds zoveel als mogelijk geïnformeerd over het verloop van de epidemie. Volgens Inspecteur Gezondheidszorg Jan van Wijngaarden is de kans op besmetting betrekkelijk gering. VWS Bulletin stelde hem vijf vragen.

. Digitaal hangen op internet

Elke zichzelf respecterende instelling in de welzijnssector heeft inmiddels de beschikking over een digitale hangplek of een virtueel buurthuis op internet. VWS Bulletin klikte rond in de elektronische wereld van jeugd, ouderen, welzijn en gehandicapten.

. Projectmoeheid steekt de kop op

Het buurtintegratieproject in Haarlem-Schalkwijk loopt ten einde. In deze buurt waar zon twintig nationaliteiten samenleven, liepen de spanningen vier jaar geleden hoog op. Zo hoog dat enkele bewoners zelfs met plannen liepen om een knokploeg te formeren. Inmiddels zijn er onder begeleiding van de Stichting Welzijnswerk Schalkwijk (SWS) bruggen geslagen tussen de verschillende leeftijdsgroepen en culturen. Toch blijven vooral veel allochtonen moeilijk bereikbaar.

. Artsen zijn extra gevoelig voor tuchtrechtspraak

De meeste zittingen van de Medische Tuchtcolleges zijn sinds anderhalf jaar openbaar. Dat is het gevolg van de invoering van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg( BIG). De voorzitter van het college in Den Haag, was indertijd geen voorstander van openbare zittingen. Niet uit principe, maar omdat in de discussie volgens hem de verkeerde argumenten werden gebruikt. Tuchtzaken zijn nooit een onderonsje geweest van artsen, zegt hij. Mevrouw B. van Essen, die onlangs een aantal artsen aanklaagde na de dood van haar dochter, denkt daar na de behandeling van haar zaak duidelijk anders over: Artsen krijgen altijd gelijk en werden tijdens het verhoor ontzien. Een reportage over de praktijk van het Medisch Tuchtcollege.

En in de rubriek 'Kort nieuws' vindt u de volgende artikelen: . Vaker kanker bij mannen dan bij vrouwen;
. Meer samenwerking, betere gezondheid;
. Bureau werft bestuursleden voor patiëntenorganisaties; . Driehonderd telefonische klachten over WVG; . Teveel aanvragen Tegoeden Tweede Wereldoorlog.

En tenslotte treft u in het blad de rubriek 'Parlement' aan.

Deel: ' Inhoudsopgave VWS Bulletin, nummer 8 '
Lees ook