Provincie Noord-Holland

Persberichten

Week 20

Provincie neemt initiatief tot lespakket "Water in Noord-Holland"


17 mei 1999
Provincie neemt initiatief tot lespakket 'Water in Noord-Holland'

De Provincie Noord-Holland laat door SOM, onderwijs en milieuprojecten, een lespakket over water in Noord-Holland samenstellen. Dit pakket is gericht op leerlingen van de bovenbouw van het middelbaar onderwijs (4HAVO/VWO) die in 1999 starten met de vernieuwde tweede fase van het voortgezet onderwijs. Scholen zijn op dit moment hard bezig om het programma ingevuld te krijgen naar de nieuwe eisen. Veel lesmateriaal is er nog niet. Het lespakket over de watertypen van Noord-Holland kan daarom een bijdrage leveren aan de invulling van het programma.

Het lespakket is erop gericht leerlingen meer te betrekken bij wat er speelt in hun eigen leefomgeving zodat ze met die kennis kunnen werken aan verbeteringen aan een duurzame samenleving. De Schoorlse duinen en Hondsbossche zeewering is waar het pilot-project zich op richt. Bij succes zullen andere gebieden in Noord-Holland worden uitgewerkt in een lespakket.
Het lespakket sluit aan bij het gemeenschappelijk deel van het vak Algemene Natuurwetenschappen waaraan iedere leerling deel moet nemen. De studielast is ongeveer 10 uur. Tevens wordt er een lespakket ontwikkeld dat aansluit bij het vak Mens en Maatschappij. De lesstof richt zich op duurzame ontwikkeling op het gebied van water.
De werkmethode bestaat uit drie onderdelen:
theoretische inleiding,
onderzoek, waarbij zeker het gebruik van ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) niet vergeten wordt, en presentatie en discussie.
Het lespakket is veelzijdig van aard. Het betrekt leerlingen niet alleen nauw bij hun omgeving maar leert hen tevens theorie en praktijk aan elkaar te koppelen.
Het eerste pilot-project wordt dit voorjaar uitgevoerd. Na de verwerking van eventuele aanpassingen zal het lespakket in augustus
1999 klaar zijn.

Inlichtingen Els Pronk, (023) 514 3026

Deel: ' Initiatief tot lespakket 'Water in Noord-Holland' '
Lees ook