Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

24 augustus 2001

Initiatief van drie bewonerscommissies
START BEWONERSSPREEKUUR MAANDERENG-NOORD

EDE - De bewoners van de noordelijke helft van de Edese jaren-'80-wijk Maandereng kunnen dit najaar hun vragen, klachten en opmerkingen over de buurt kwijt tijdens een maandelijks spreekuur. Voor dit nieuwe initiatief werken de bewonerscommissies van de 'vlekken' A, B en C nauw samen.

Tijdens elk maandelijks spreekuur (op woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur) zullen twee personen van twee bewonerscommissies de wijkbewoners ontvangen en te woord staan. De verwachting is dat veel vragen uiteindelijk niet bij de bewonerscommissies terechtkomen. Veel klachten zijn namelijk eerder bestemd voor de politie, de milieuwacht, buurtbeheer, Woonstede of de gemeente. De bewonerscommissies kunnen de vragen en klachten er wel kanaliseren, zodat ze sneller op de juiste plaats worden afgehandeld.

Veel problemen en klachten zijn terug te voeren op onderlinge meningsverschillen tussen buren. Voordat de Bewonerscommissie of een andere instantie zo'n zaak oppakt, wordt er verwacht dat de klager eerst contact opneemt met degene die in zijn/haar ogen het probleem veroorzaakt. Vaak kan er rond een kopje koffie veel worden uitgepraat. Te denken valt aan problemen rond geluidsoverlast, erfscheidingen, zwerfafval en huisdieren.

De (onafhankelijke) bewonerscommissies van Maandereng A, B en C hopen dat de bewoners ook met ideeën komen om de leefomgeving in de wijk verder te verbeteren.

Het eerste spreekuur is op woensdag 5 september tussen 19.00 en 20.00 uur in Buurtcentrum De Maanen, naast het Postkantoor in winkelcentrum Stadspoort.Zoekwoorden:

Deel: ' Initiatief van drie bewonerscommissies in Ede '
Lees ook