Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Utrecht, 30 juli 2002

Initiatief Veerman voor beter bestrijdingsmiddelenbeleid valt goed

Stichting Natuur en Milieu neemt de uitgestoken hand van landbouwminister Veerman aan om nog dit najaar met alle betrokkenen afspraken te maken over een betere gewas- bescherming. Het huidige beleid roept structureel tegenstellingen op. Enerzijds zijn er de be-langen van telers die bestrijdingsmiddelen willen die niet door de beugel van de wet kunnen. Op verzoek van Natuur en Milieu en de Zuid-Hollandse Milieufederatie werden de toelatin-gen steeds verboden, maar vaak werd vervolgens een tijdelijke ontheffing afgegeven. Dit leidt tot onduidelijkheid en rechtsonzekerheid voor de telers. Aan de andere kant zijn gro-te belangen van milieu en voedselkwaliteit in het geding die beschermd moeten worden, be-langen die ook direct de burger aangaan.

De minister lanceerde zijn initiatief bij zijn besluit om enkele door de rechter verboden be-strijdingsmiddelen voor de uienteelt alsnog tijdelijk toe te laten. Stichting Natuur en Milieu is verbaasd over het besluit. Het zal vrijwel zeker een toetsing door de rechter niet overleven. Toch heeft de stichting besloten af te zien van een rechtzaak. Zij wil een goed klimaat schep-pen voor het overleg over een beter beleid, zo heeft zij de Tweede Kamer per brief laten we-ten. Volgens Natuur en Milieu zijn er zeker mogelijkheden om het bestrijdingsmiddelenbeleid zo te veranderen dat het zowel de belangen van milieu en gezondheid waarborgt, als die van de land- en tuinbouw.

Deel: ' Initiatief Veerman voor beter bestrijdingsmiddelenbeleid valt goed '
Lees ook