Gemeente Zwolle

Print pagina

Initiatief vrijwilligerswerk Presnt Zwolle krijgt bijdrage


Datum uitgave: 19-02-2003

Onderwerp: zorg

Het college van B. en W. verstrekt Presnt Zwolle, een nieuw initiatief op het terrein van het vrijwilligerswerk in Zwolle, een eenmalige financile bijdrage van
15.000,--. Dit bedrag is bedoeld voor de kosten in de opstartfase in het pilotjaar 2003-2004. Het doel van het project is om binnen de infrastructuur van de kerkgenootschappen mensen te stimuleren tot het uitvoeren van vrijwilligerswerk in de samenleving.

De gemeente Zwolle is in 2002 gestart met het project Stimulering Vrijwilligerswerk op basis van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (TSV-Project). Het TSV-project biedt ruimte voor stimulering van vernieuwende projecten, die zijn gericht op het aanboren van nieuwe doelgroepen. Presnt past binnen de doelstellingen van het TSV-project. Daarom krijgt het project een bijdrage voor het eerste jaar onder voorwaarde dat het project verbreed wordt naar andere kerken, met name via het Podium van Kerken.

Stimuleren
Presnt wil werken aan bewustwording en stimulering van mensen, die iets te bieden hebben, maar niet actief tot vrijwilligerwerk komen. Binnen de kerken zijn relatief veel mensen aanwezig, die zich in willen zetten als vrijwilliger. Vaak is deze inzet gericht op vrijwilligerswerk binnen eigen kring. De brug, die het project wil slaan tussen de kerken en vrijwilligerswerk in de samenleving, kan dus een waardevolle aanvulling zijn op het versterken van het vrijwilligerswerk in Zwolle. Ook de vrijwilligerscentrale is betrokken bij het project.

Concreet
In het eerste jaar gaat men binnen het project aan de slag met de volgende concrete zaken:


* starten concrete projecten; groepen van vrijwilligers willen bij verschillende huishoudens verhuis- en inrichtingsprojecten doen. De vraag naar deze behang/verf-diensten wordt genventariseerd bij de afdeling Leefbaarheid, Veiligheid en Bijzondere Doelgroepen. Deze afdeling van de gemeente behoudt de regie in selectie;

* verdere opbouw van hun organisatie;

* werken aan netwerkopbouw in de kerken.

Bron: Communicatie
Datum van 19-02-2003 tot 25-02-2003

Deel: ' Initiatief vrijwilligerswerk Presnt Zwolle krijgt bijdrage '
Lees ook