GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 1 oktober 2001 15:57 Initiatiefwet 'Etikettering van elektriciteit' gepresenteerd

( 1 oktober 2001)
Marijke Vos heeft vandaag de initiatiefwet 'Etikettering van elektriciteit' gepresenteerd. GroenLinks vindt dat de consument ook bij elektriciteit - net als bij andere produkten - recht heeft op informatie over de milieu-aspecten. Weliswaar heeft de kleinverbruiker nu nog geen vrijheid om zelf zijn leverancier te kiezen, in de nabije toekomst gaat dat veranderen. Het is in die situatie zaak dat hij zijn keuze niet alleen op basis van prijs, maar ook aan de hand van milieu-overwegingen kan maken. De initiatiefwet schrijft voor dat de afnemer informatie moet krijgen over de herkomst van en de brandstofmix waarmee de geleverde elektriciteit is opgewekt. Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd om dit 'etiket' verder uit te breiden, bijvoorbeeld met informatie over de emissies van o.a. CO2 en gevaarlijk (kern)afval. Als gevolg van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt is in Nederland de import van elektriciteit fors toegenomen. Het aandeel van elektriciteit uit kernenergie en stroom uit vuile bruinkoolcentrales is daardoor fors gegroeid. De Tweede Kamer heeft een jaar geleden al een motie aanvaard waarin de minister gevraagd werd om de etikettering van elektriciteit te regelen. De minister weigert deze motie uit te voeren, vandaar dat Marijke Vos nu met een initiatiefwet is gekomen. In een groot aantal staten in de VS bestaat een dergelijk wettelijk verplicht stroometiket reeds. In Oostenrijk en Zwitserland is het principe reeds in de wet vastgelegd en wordt thans de invoering voorbereid. Ook de EU is voornemens om een stroometiket te verplichten. Klik hier voor de tekst van het voorontwerp van wet met bijbehorende toelichting https://www.groenlinks.nl/partij/2dekamer/publikaties/ewetwebversie.doc

Deel: ' Initiatiefwet 'Etikettering van elektriciteit' gepresenteerd '
Lees ook