Vlaamse overheid

Op voorstel van de Vlaamse ministers, Marleen VANDERPOORTEN en Adelheid BYTTEBIER, stemde de Vlaamse regering in om 4 overeenkomsten inzake schooluitval te verlengen. Deze time-outprojecten zijn sedert ca. drie jaar in uitvoering met subsidiëring vanuit het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand en het departement Onderwijs en dit op basis van een overeenkomst tussen de bevoegde Vlaamse ministers en uitvoerders.

De projecten richten zich tot jongeren die niet meer kunnen functioneren in een normale schoolse omgeving omdat zij zodanig met problemen geconfronteerd worden en waarvoor de school en het Centrum voor
Leerlingbegeleiding al een maximum aan
begeleidingsinspanningen leverden. Interventie van buitenaf is noodzakelijk. Jongeren worden tijdelijk uit het secundair onderwijs genomen en binnen deze projecten begeleid. Begeleiding met als doel de schooluitval van de jongeren op te vangen en ze binnen een korte periode terug te integreren in dezelfde school of studierichting, tenzij zich, in het belang van de jongere, een andere keuze opdringt. Tevens worden bij de scholen veranderingsstrategieën ter preventie van schooluitval gestimuleerd. Concreet gaat het over de volgende 4 projecten: de vzw Arktos in Antwerpen, de vzw SWOB in Brugge, de vzw De Werf in Sint Amandsberg en de vzw CIDAR in Leuven (Kortenberg).

Deze initiatieven kaderen in het streven naar een effectievere en efficiëntere aanpak van schooluitval bij jongeren.

persinfo : Jo De Ro, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel. 02 553 99 11 e-mail: persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be

persinfo : Harry Vanbuel, woordvoerder van minister Byttebier - tel. 02 553 24 11
e-mail: persdienst.byttebier@vlaanderen.be

De persconferenties van de Vlaamse regering kunnen worden beluisterd op: www.vlaanderen.be/persconferenties


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Initiatieven bestrijding schooluitval bij Vlaamse jongeren bestendigd '
Lees ook