Ministerie van VWS

Inkomen voor jongere bewoners AWBZ-instellingen verhoogd

Donderdag 23 maart 2000, nummer 26

Bewoners van AWBZ-instellingen (verpleeghuizen, verstandelijk gehandicapten, psychiatrie) die jonger zijn dan 65 jaar houden per 1 juli 2000 extra geld over.
Aftrekposten voor alleenstaanden worden jaarlijks verhoogd met 50 gulden per maand (600 gulden per jaar). Voor gehuwden is dat 31,12 gulden per maand (bijna 375 gulden per jaar). Dit hebben minister Borst en staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Door deze maatregel stijgt het vrij besteedbaar inkomen (te weten het netto inkomen minus de eigen bijdrage) van deze bewoners per 1 juli van dit jaar. Hiervoor hoeven bewoners zelf niets te doen, het wordt automatisch verrekend. De maatregel is een uitvloeisel van de motie Melkert uit 1999. Het kabinet heeft hiervoor in totaal 30 miljoen gulden beschikbaar gesteld.

Vorig jaar heeft het kabinet al maatregelen getroffen voor bewoners van AWBZ-instellingen ouder dan 65-jaar. Alleenstaanden ontvingen toen 50 gulden per maand en gehuwden 31,12 gulden per maand.

Meer documenten over dit onderwerp kunt u vinden in het thema: Verzekeringen - AWBZ

Zoekwoorden:

Deel: ' Inkomen voor jongere bewoners AWBZ-instellingen verhoogd '
Lees ook