PERSBERICHT

29-03-1999

Inkomens allochtonen
stijgen tot 25 miljard

UTRECHT - De besteedbare inkomens van allochtonen zijn vorig jaar tot 25 miljard gulden gestegen. Dat blijkt uit een telling die Foquz Etnomarketing heeft uitgevoerd op grond van eigen gegevens, CBS-gegevens over aantallen allochtonen en NIBUD-gegevens over de inkomens van allochtone huishoudens. Tot nu toe gingen ramingen over het besteedbaar inkomen van allochtonen uit van een maximaal bedrag van 15 miljard gulden per jaar. Maar die ramingen gingen dan ook uit van vijf groepen allochtonen: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Overigen.

Foquz Etnomarketing heeft voor haar telling meer groepen tot de allochtonen gerekend. Zo zijn Indonesiërs, Molukkers en Latinos aan de tellingen toegevoegd. Bovendien zijn de groepen Afrikanen en Aziaten breder gedefinieerd. Tot deze uitbreiding van de allochtone groeperingen is besloten omdat elk Foquz-onderzoek uitwijst dat allochtonen een 'ander' consumentengedrag hebben dan mainstream Nederlanders. Vooral op het gebied van de produkten die men koopt, de aankoopkanalen die men gebruikt en de reclame-uitingen die men volgt zijn er duidelijk verschillen.

GROEP                    BESTEEDBARE INKOMENS OP JAARBASIS
Turken                                  2,6 miljard
Marokkanen                          2,0 miljard
Surinamers                            4,8 miljard
Antillianen                            1,5 miljard
Indonesiërs                           8,1 miljard
Afrikanen                              1,6 miljard
Aziaten                                 2,3 miljard
Molukkers                             0,8 miljard
Latinos                                  1,3 miljard25,0 miljard

De hoogte van de besteedbare inkomens benadrukt het toenemende belang van etnomarketing. Allochtonen zijn voor bedrijven en instellingen een segment van economisch belang geworden.
Uitgebreidere informatie over de berekening van de besteedbare inkomens is te vinden op de website van Foquz Etnomarketing:  https://home.wxs.nl/~kuart000/inkomens.html Toelichting op dit persbericht: 030-2436840 (Jorge Cuartas)

Deel: ' Inkomens allochtonen stijgen tot 25 miljard '
Lees ook