Gemeente Breda


INKOOP 134 ARBEIDSTRAJECTEN MOET LANGDURIGE WERKLOOSHEID VOORKOMEN

Om langdurige werkloosheid te voorkomen, wil Breda nog dit jaar 134 arbeidstrajecten inkopen bij het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening (RBA). Met deze trajecten wil Breda mensen die korter dan 1 jaar werkloos zijn, direct weer aan een baan helpen. Via intensieve bemiddeling wordt samen met de cliënt bekeken welke stappen hiervoor nodig zijn. De totale kosten bedragen ruim 990.000 gulden. De gemeente Breda krijgt dit bedrag van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Participatie Raad Breda stemde in met het plan om de trajecten in te kopen.

De gemeente Breda verwacht dat dit jaar zich zo'n 900 mensen melden voor een bijstandsuitkering. Daarvan komen bijna 200 cliënten in aanmerking voor een arbeidstraject. Via deze trajecten kunnen werkzoekenden van 23 jaar of ouder met een bijstandsuitkering snel een nieuwe start maken. Want hoe langer de cliënt werkloos is, des te moeilijker het wordt om nog geschikt werk te vinden. Voorwaarde is wel dat de cliënt ten minste 12 uur per week kan werken. De gemeente stelt samen met de werkloze een trajectplan op, waarbij wordt gekeken wat er nodig is om weer aan de slag te gaan. Het gaat hierbij om bijscholing, omscholing, assessment of oriëntatie op de arbeidsmarkt.

De aanpak om mensen die kortstondig werkloos zijn zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, vloeit voort uit afspraken binnen de Europese Unie. Het doel is dat alle Europese landen binnen 5 jaar een `sluitende aanpak' realiseren. Dat wil zeggen dat mensen die korter dan 1 jaar werkloos zijn, zo snel mogelijk weer werk hebben. Hiervoor heeft het Ministerie van SZW extra geld beschikbaar voor de 25 grote Nederlandse gemeenten en het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening (RBA).

Breda, 8 juli 1999

Deel: ' Inkoop 134 arbeidstrajecten Breda '
Lees ook