Politiebericht

Korps: Utrecht, plaats: Zeist/Bilthoven/Odijk/Driebergen 10/28/99

Inleveractie wapens en vuurwapens/
Zeist, 27 oktober 1999.

Stille omgang tegen geweld.

Naar aanleiding van de 'Stille omgang tegen geweld' op zaterdag 30 oktober zijn justitie en politie in het district Binnensticht bereid om een inleveractie voor illegaal voorhanden zijnde wapens en vuurwapens te houden.

Van zaterdag 30 oktober 1999 tot en met zaterdag 6 november 1999 kunnen illegale wapens en vuurwapens in de volgende bureaus van district Binnensticht worden ingeleverd:

-Bureau Leyenseweg 38 in Bilthoven;

-Bureau Utrechtseweg 141 in Zeist;

-Bureau Singelpark 1 in Odijk en

-Bureau Kerkweg 24 in Driebergen-Rijsenburg.

De ingeleverde wapens en vuurwapens worden na ondertekening van een afstandsverklaring ingenomen en de aanbieder krijgt dan geen proces-verbaal wegens het onbevoegd voorhanden hebben van het wapen of het vuurwapen.

Het is voor bewoners uit het verzorgingsgebied van district Binnensticht ook mogelijk telefonisch te melden dat men illegaal een wapen of vuurwapen voorhanden heeft. Een specialist van de politie komt het wapen of het vuurwapen dan thuis ophalen.

Telefoonnummer district Binnensticht: 030 - 6 93 88 88.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inleveractie wapens politie district Binnensticht '
Lees ook