Provincie Zuid-Holland


28-09-1999

Inleveren van 10% personeel en 10% ambulances verontrust Zuid-Holland


Een nieuw budgetteringssysteem in de ambulancesector, dat het Rijk per 1 januari 2000 wil laten ingaan, pakt zeer nadelig uit voor Zuid-Holland. Gedeputeerde staten hebben een extern bureau opdracht gegeven de effecten van de beoogde modellen in kaart te brengen. De conclusies geven een zorgelijk beeld voor de ambulancesector in Zuid-Holland.

Gedeputeerde Van Ruijven: "Dit is verontrustend. Met het huidige beschikbare budget staat de ambulance voorziening in Zuid-Holland al onder druk." De consequentie van het nieuwe budgetteringssysteem is dat er in Zuid-Holland miljoenen guldens minder beschikbaar komen. Dit betekent dat Zuid-Holland zowel 10% van het personeel als 10% van de ambulance moet inleveren. Het college van GS wil er alles aan doen om dat te voorkomen. Behalve discussie in de statencommissie gaat Van Ruijven samen met andere provincies en in IPO-verband deze zaak bij het ministerie van VWS aankaarten. De provincie heeft daartoe al brieven gezonden naar de minister van VWS, de staatssecretaris van BZK en het IPO. Op 6 oktober is er een gesprek tussen het IPO en de minister van VWS. De financiering van de ambulancesector staat dan nadrukkelijk op de agenda.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inleveren personeel en ambulances verontrust Zuid-Holland '
Lees ook