Gemeente Zwijndrecht

Inloop-informatie-bijeenkomst
reconstructieplannen

Op 17 juli organiseert de gemeente in De Develpoort, H.A.Lorentzstraat 4 een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst staan de plannen voor de reconstructie van de Develsingel, de H.A.Lorentzstraat en de aanleg van een rotonde bij de afrit van de A16 aansluitende op de Pieter Zeemanstraat centraal. Speciaal voor bedrijven wordt 's middags een bijeenkomst georganiseerd.

Rotonde
In de plannen die besproken worden is een rotonde opgenomen bij de aansluiting van de Pieter Zeemanstraat op de A16. Deze rotonde geeft de Develpoort een betere ontsluiting naar de A16. Hiermee wordt de veiligheid bevorderd en de woonwijk wat ontlast van vrachtverkeer van en naar de bedrijven in dit gebied. Door de aanleg van een rotonde zal het voor het verkeer ook eenvoudiger worden om de bedrijven te bereiken.

H.A.Lorentzstraat
Langs de H.A.Lorentzstraat tussen de Pieter Zeemanstraat en de Dirck Uytenboogaertstraat wordt een parallelweg aangelegd, waarmee de doorstroming wordt verbeterd. De aansluiting met de Dirck Uytenboogaertstraat wordt als rotonde uitgevoerd ook hier met veiligheid als argument. Langs de H.A.Lorentzstraat tussen de Dirck Uytenboogaertstraat en de Develsingel wordt een vrijliggend fietspad gesitueerd waarmee over de gehele H.A.Lorentzsraat het fietsverkeer afzonderlijk van het autoverkeer verloopt. Langs de gehele H.A.Lorentzstraat worden extra parkeerplaatsen gecreëerd.

Develsingel
Aan de andere zijde van de A16 wordt de Develsingel verbeterd. Deze straat wordt geasfalteerd en er wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. De aansluiting op de Molenvliet en de aansluiting van de Molenvliet op de Pijl Hogeweglaan worden onder handen genomen en in gescheiden rijbanen uitgevoerd. In de voorlopige planning is dit deel van het plan het eerste dat uitgevoerd wordt. Voor bedrijven wordt een inloop-informatie-middag gehouden op 17 juli tussen 16.00 en 18.00 uur. Inwoners worden uitgenodigd op de inloopinformatieavond, ook op 17 juli tussen 19.30 en 21.30 uur. Tijdens de bijeenkomsten kunt u de plannen bekijken en al uw vragen stellen aan de ontwerpers. Beide bijeenkomsten vinden plaats in

De Develpoort
H.A.Lorentzstraat 4.

De plannen liggen vanaf 13 juli 2001in het Informatiecentrum in het gemeentehuis.

Deel: ' Inloop-info-bijeenkomst reconstructieplannen Zwijndrecht '
Lees ook