Gemeente Oegstgeest

Gemeente organiseert inloopavond over uitvoering 30 km-zones

De gemeente Oegstgeest is van plan om in het kader van Duurzaam Veilig diverse wijken in te richten als 30 km-gebied. Het gaat om de wijken ten zuiden van de Lange Voort. De Schoutenburgstraat en Wijttenbachweg worden hierbij ook betrokken. Voor deze inrichting als 30 km-gebied zijn diverse maatregelen noodzakelijk. Daarom heeft de gemeente Oegstgeest een plan opgesteld waarin deze maatregelen zijn aangeven.

De gemeente wil u informeren over deze werkzaamheden voordat zij begint. Daarom nodigt de gemeente u uit voor een inloopavond op dinsdag 16 oktober tussen 19.30 en 22.00 uur om het plan te bekijken. Deze inloopavond wordt gehouden in het Gemeentecentrum, Lijtweg 9 in Oegstgeest.

Bewoners en belanghebbenden kunnen naar aanleiding van het plan tijdens deze avond zowel schriftelijk als mondeling suggesties en ideeën kenbaar maken. Wethouder Meester van Ruimte en Groen en medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om de plannen toe te lichten. Zij beantwoorden ook eventuele vragen. Schriftelijk reageren op de plannen kan ook naar (tot 23 oktober): College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 1270, 2340 NB Oegstgeest

Na deze inloopavond worden alle reacties waar mogelijk verwerkt. In de plannen kunnen daarna geen wijzigingen meer worden meegenomen. Voor vragen kunt u terecht bij de heer E.F. Vergunst (telefoon (071) 51 91 854) of de heer J.J.A.M. Rodenburg (telefoon (071) 51 91 855) van de afdeling Civiele Werken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inloopavond 30 km-zones gemeente Oegstgeest '
Lees ook