Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

15-05-2002
Inloopavond De Ploen
dinsdag 21 mei 2002

Inloopavond De Ploen

Zoals u wellicht weet is de gemeente Duiven bezig met de voorbereidingen voor de woningbouwlocatie De Ploen. Dit gebied ligt ten noorden van de Rijksweg, ten oosten van de Westsingel en ten zuiden van de Hogeweg.
Met het bestemmingsplan De Ploen wordt de bouw van maximaal 300 woningen mogelijk gemaakt. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de woningbehoefte op de middellange- en lange termijn.

Normaal gesproken kunnen bewoners voor het eerst kennis nemen van een plan als het zogenaamde voorontwerp- bestemmingsplan formeel ter inzage wordt gelegd. Het college wil echter voordat deze formele procedure gaat starten, bewoners van de gemeente Duiven in de gelegenheid stellen nu reeds kennis te nemen van het bestemmingsplan De Ploen. Het college wil dit doen via een inloopavond waar de mogelijkheid wordt geboden de plannen te bekijken en aan de aanwezige ambtenaren en bestuurders op een informele wijze vragen te stellen.

Overigens kunnen vragen over bijvoorbeeld de uitgifte van kavels en de verkoop/verhuur van woningen niet beantwoord worden omdat het hiervoor nog te vroeg is.

De inloopavond vindt plaats op dinsdag 21 mei a.s. van 18.30 uur tot 20.00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Inloopavond De Ploen gemeente Duiven '
Lees ook