Provincie Zuid-Holland

Persbericht

18-06-2002
Inloopavond Midden-IJsselmonde

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Albrandswaard en de stadsregio Rotterdam organiseren samen op woensdag 19 juni 2002 een inloopavond over het plan voor de aanleg van een nieuw natuur- en recreatiegebied in Midden-IJsselmonde. Deze avond wordt gehouden bij Brasserie Abel in Poortugaal voor alle geïnteresseerde burgers uit het gebied.

Belangstellenden zijn welkom op woensdag 19 juni 2002 tussen 17.00 uur en 22.30 uur om informatie te krijgen over de huidige stand van zaken en over de toekomst van het plan. Om 20.00 uur houdt de heer Dirk Dekker, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland voor het gebied Rijnmond, een toespraak.

De avond vindt plaats bij Brasserie Abel in Poortugaal.

Stand van zaken
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het plan. Er is een inspraakronde gehouden, de uitkomsten daarvan zijn verwerkt en in december 2001 heeft het kabinet het plan naar het parlement gestuurd. Inmiddels heeft de Tweede Kamer het plan goedgekeurd. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken, dit gebeurt waarschijnlijk voor de zomer.

Toekomst
Na de stemming in de Eerste Kamer liggen de grote lijnen vast. Daarna is er echter nog ruimte om het plan verder in te vullen. De zorg voor deze invulling ligt bij de provincie Zuid-Holland, de gemeente Albrandswaard en de stadsregio Rotterdam. Deze overheden willen de nadere invulling samen met o.a. de ANWB en het Zuid-Hollands Landschap doen, maar ook met de huidige bewoners en de toekomstige gebruikers van het natuur- en recreatiegebied, zoals het Verenigd Platform Polders Albrandswaard. Met de bovengenoemde organisaties zijn de overheden al in gesprek. Daarnaast willen ze graag ook andere geïnteresseerden bij de invulling van het plan betrekken. Belangstellenden kunnen na de zomer deelnemen in een klankbordgroep.

Programma woensdag 19 juni
Vanaf 17.00 uur is de zaal open. Belangstellenden kunnen rondlopen langs verschillende informatiestands. Bij de centrale stand kunnen mensen terecht voor de huidige stand van zaken en voor hun inbreng in de toekomstige uitwerking van het plan. De volgende organisaties zijn aanwezig:

* Verenigd Platform Polders Albrandswaard;
* Bewonersorganisatie Carnisselande;

* WLTO;

* ANWB;

* Zuid-Hollands Landschap;

* Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;

* Platform Buitenlanders Rotterdam;

* Golfclub Oude Maas.

De inloopavond vindt plaats bij Brasserie Abel, Albrandswaardsedijk 196 in Poortugaal (nabij Bad Albrandswaard en de Jachthaven Rhoon), telefoon 010-501 15 00.

Deel: ' Inloopavond Midden-IJsselmonde '
Lees ook