Gemeente Zoetermeer

Inloopavond plan 'Het Carré', woensdag 29 mei

Op woensdag 29 mei aanstaande wordt over het bouwplan Het Carré in het gebied Centrum West een inloopavond gehouden. Het bouwplan bestaat uit circa 243 woningen, winkels, kantoren en parkeervoorzieningen. De inloopavond vindt plaats van 17.00 uur tot 20.00 uur in de Driemanspolderzaal van het stadhuis, ingang aan de marktzijde, Markt 10.

Tijdens de avond bestaat gelegenheid vragen te stellen over het bouwplan en de procedure rond het plan. Het is niet de bedoeling dat tijdens de avond informatie over de verkoop en/of verhuur van de winkels of de woningen wordt gegeven.

Ter inzage
Vanaf maandag 27 mei tot en met 21 juni 2002 ligt het verzoek om vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in de centrale hal van het stadhuis. De openingstijden zijn: maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Binnen de genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Ook kunt u voor een mondelinge toelichting telefonisch een afspraak maken via telefoon (079) 346 8400.

Laatste wijziging: 22-05-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Inloopavond plan 'Het Carré' Zoetermeer '
Lees ook