Gemeente Houten


Inloopavond actualisering Integraal Programma van Eisen
27/04/99

Op maandag 10 mei aanstaande wordt vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een inloopavond gehouden over de tweede fase van de actualisering van het Integraal Programma van Eisen voor de Vinex-locatie.
Tijdens deze avond willen wij u de mogelijkheid bieden uw mening te geven over de onderwerpen die hierbij aan de orde komen. Het Integraal Programma van Eisen voor Houten-Vinex (IPvE) formuleert de normen voor de bebouwing en de openbare ruimte waaraan moet worden voldaan. In januari 1997 heeft de gemeenteraad het IPvE vastgesteld. Omdat de realisering van Houten-Vinex een periode van 10 jaar beslaat, mag het IPvE niet als een statisch document worden beschouwd. Het moet door veranderingen in de samenleving beïnvloed kunnen worden en zich blijven ontwikkelen. In januari jongstleden heeft de gemeenteraad de eerste fase van de actualise-ring afgerond. In de tweede fase zijn de volgende onderwerpen aan de orde:

* Milieumaatreglen zoals duurzaam bouwen en de energieprestatienorm
* Inrichting van de openbare ruimte zoals groen in de woonomgeving, speelplekken en wijkparken

* Voorzieningenniveau zoals sociaal culturele centra, scholen en avond-horeca bij het Castellum

* Doelgroepenbeleid in de Volkshuisvesting te weten woningbouw voor jongeren en ouderen

* Kunst en Cultuur waaronder archeologische vindplaatsen en kunst in de woonwijk

Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en een bijdrage aan de discussie te leveren.

Het programma voor 10 mei aanstaande luidt als volgt: Van 20.00 uur tot 21.15 uur de onderwerpen milieumaatregelen en inrichting van de openbare ruimte.
Van 21.15 uur tot 21.30 uur: pauze.
Van 21.30 uur tot 23.00 uur de onderwerpen voorzieningenniveau, doelgroepenbeleid en kunst en cultuur.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Peter Lemmers van de afdeling Ruimtelijk Beleid, telefoon 030 - 639 27 30.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Inloopavond Vinex-locatie Houten '
Lees ook