Gemeente Zoetermeer

Inloopbijeenkomst Kinderen van Versteegplein

Op donderdag 7 oktober, tussen 17.00 en 19.00 uur, vindt een inloopbijeenkomst plaats over de herinrichting van het Kinderen van Versteegplein. De bijeenkomst wordt gehouden in het Best Western hotel, Boerhaavelaan 13. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u de plannen inzien en er vragen over stellen. Er is geen vaste agenda voor deze bijeenkomst, dus u kunt op elk gewenst moment even binnenlopen.

In een eerdere inspraakronde heeft de gemeente een

herinrichtingvoorstel voorgelegd waarin de belangrijkste aspecten de

verlegging van het fietspad en het realiseren van extra parkeerplaatsen voor de appartementen aan de achterzijde waren. Daarnaast werd in het ontwerp aandacht besteed aan de inrichting van

het snippergroen. Rekening houdend met de reacties en voorstellen uit deze inspraakronde ligt er nu een nieuw herinrichtingvoorstel.

Gemeente Zoetermeer oktober 1999

Deel: ' Inloopbijeenkomst Kinderen van Versteegplein Zoetermeer '
Lees ook