Gemeente Zoetermeer

Voor bewoners van Buytenwegh De Leyens

Inloopbijeenkomst Veilige Leefomgeving

Bewoners van de wijk Buytenwegh De Leyens krijgen op woensdagavond 27 oktober de gelegenheid mee te praten over een veilige leefomgeving in hun wijk. Zij kunnen daarvoor terecht tijdens een inloopbijeenkomst die die dag tussen 20.00 en 22.00 uur plaatsvindt in het jongerencentrum De Boerderij aan de Amerikaweg 145. Alle wijkbewoners krijgen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus.

Samen met de politie, de woningcorporaties, BOVOS en de gemeente, worden op relatief korte termijn (binnen drie jaar) maatregelen voorgesteld om de veiligheidsbeleving in deze wijk te verbeteren. Via enquêtes, onderzoek, registratie van klachten en politiegegevens is er een beeld gevormd van de situatie op dit gebied in Buytenwegh De Leyens. Inmiddels zijn over de knelpunten en de mogelijke oplossingen gesprekken gevoerd met instanties als scholen, winkeliers- en buurtverenigingen. Tijdens de bijeenkomst krijgen de bewoners de gelegenheid hun mening over de voorstellen te geven en aan te geven wat het eerst zou moeten gebeuren.

Sleutelwoord
Het verkrijgen van een veilige(r) leefomgeving vraagt om een aanpak vanuit diverse organisaties en disciplines. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. De gemeente heeft daartoe afspraken gemaakt met politie, woningcorporaties en BOVOS om zowel op stedelijk- als op wijk- en buurtniveau beter met elkaar samen te werken. Ze hebben besloten om zoþn gezamenlijke aanpak te testen in Buytenwegh De Leyens.
Betrokkenheid van bewoners is essentieel voor een succesvolle aanpak. Bewoners weten immers heel goed wat er in hun woonomgeving aan de hand is.

Verschillende manieren
Tijdens de inloopbijeenkomst krijgen de bewoners op verschillende manieren de gelegenheid hun mening over de voorgestelde projecten te geven. Zo kan dat tijdens tafelgesprekken per buurt, in aanwezigheid van raadsleden. En door een reactie op zelfklevende memoblaadjes te noteren en op een groot bord te plakken. Door stickers op een kaart te plakken, kunnen de bewoners laten weten wat naar hun mening het eerst uitgevoerd zou moeten worden. Mede op basis van de bewonersreacties worden definitieve besluiten genomen. Voor bewoners uit Buytenwegh De Leyens die de bijeenkomst niet kunnen bijwonen, bestaat de gelegenheid via het Digitale Stadhuis op internet te reageren: www.zoetermeer.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inloopbijeenkomst Veilige Leefomgeving Zoetermeer '
Lees ook