Gemeente Delfzijl

Persbericht

18-02-2003
Inloopbijeenkomsten voor dorpsbewoners Termunten, Holwierde en Wagenborgen

INFORMATIE

De komende weken zal de gemeente de inwoners van Holwierde, Termunten en Wagenborgen gaan informeren over de visies die zijn ontwikkeld over de verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:

Holwierde, 25 februari 2003 16.00-20.00 uur, dorpshuis de Heekt. Wagenborgen, 11 maart 2003, 16.00-20.00 uur, Ons Centrum aan de Hoofdweg.
Termunten/Termuntenzijl, 17 maart 2003, 19.30-21.30 uur, Cafe de Driesprong.

De dorpenvisies liggen sinds 11 februari 2003 ter inzage op het gemeentehuis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inloopbijeenkomsten voor dorpsbewoners gemeente Delfzijl '
Lees ook