INNAX gecertificeerd als Overige Diensten Aanbieder (ODA)


Invoering slimme meters voor kleinzakelijke aansluiting vraagt om nieuwe marktpartijen

VEENENDAAL, 20110818 -- De slimme, op afstand uitleesbare, kleinzakelijke meter wordt onderdeel van de energie-infrastructuur. INNAX energiemanagement speelt hierop in en heeft zich als eerste onafhankelijk energiemeetbedrijf laten certificeren als Overige Diensten Aanbieder (ODA) door EDSN (Energie Data Services Nederland). Als ODA is INNAX in staat om – naast het op afstand uitlezen van grootzakelijke aansluitingen – data van kleinzakelijke aansluitingen op te vragen bij de netbeheerder. Hierdoor maakt INNAX het voor opdrachtgevers mogelijk om het energiemanagement in te richten op basis van een volledig en actueel inzicht in het energiegebruik.

De invoering van de slimme energiemeters betekent dat organisaties voor de kleinzakelijke aansluitingen (≤ 3x80 ampère elektra < G40 gas) mogen kiezen of de meterstanden op afstand worden uitgelezen. De energiedata mogen in principe alleen door de netbeheerder worden uitgelezen, met nadrukkelijke toestemming van de gebruiker, maar hieraan zijn beperkingen verbonden. De netbeheerder mag de data maximaal zes keer per jaar en met gegronde reden uitlezen. Een energiemeetbedrijf met ODA-rechten, zoals INNAX, mag in opdracht van de gebruiker de energiedata van de kleinzakelijke meters, via de netbeheerder uitlezen. Als ODA biedt INNAX dus toegevoegde waarde omdat ze energiegebruikers te allen tijde een volledig en actueel inzicht in hun energiegebruik kan bieden. Dit maakt het mogelijk om gericht te werken aan energiebesparing, lagere eindafrekeningen en de energie-inkoop strategie. Bovendien behoort het handmatig toevoegen van de data van de kleinzakelijke meter voorgoed tot het verleden.

‘Wij zien de invoering van de zakelijke slimme meter als een positieve ontwikkeling’, vertelt Roel Heijser, manager productontwikkeling bij INNAX energiemanagement. ‘Het is zeer praktisch om data op afstand uit te kunnen lezen. Er hoeven geen bezoeken meer te worden afgelegd om de meterstanden handmatig op te nemen. Dit levert niet alleen een besparing op in tijd en kosten, maar draagt ook bij aan effectief energiemanagement. Met het op afstand uitlezen van meters kunnen organisaties tijdig energiebesparingsmaatregelen doorvoeren. Het gehele profiel is immers op elk gewenst moment inzichtelijk.’

Energiemonitoringsysteem
Als energiemanagementpartner geeft INNAX de benodigde detailgegevens overzichtelijk weer in het energiemonitoringsysteem E-View. Opdrachtgevers hebben direct inzicht in het gebruik met behulp van diverse grafieken voor elektriciteit- en gasprofielen, per aansluiting en het totaal van aansluitingen. Zo kunnen zij online het gemeten energiegebruik opvragen, rapporten opstellen en analyses uitvoeren.

OVER INNAX GEBOUW & OMGEVING
Gebouwverduurzamer INNAX biedt duurzame oplossingen gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw door het inzetten van een flexibele combinatie van technische expertises. INNAX geeft onafhankelijk advies en biedt totaaloplossingen voor het verantwoord en rendabel exploiteren van bestaande en/of nieuwbouw, op het gebied van energie, techniek, milieu en veiligheid. Hierbij staan gebruikerswensen, lagere kosten voor energie en onderhoud, lagere CO2-uitstoot, betere marktwaarde en ontzorging centraal. Technische en energetische oplossingen combineert INNAX desgewenst met financieringsoplossingen op maat.

INNAX GEBOUW & OMGEVING maakt deel uit van INNAX GROUP en is met ruim 250 medewerkers actief in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg. In Nederland zijn de volgende bedrijfsonderdelen actief: INNAX duurzame energie, INNAX installatieadviseurs, INNAX bouwkundig adviseurs, INNAX gebouwmanagement, INNAX energiemanagement, INNAX automatisering, INNAX personeelsvoorziening. Klanten van INNAX zijn o.a.: Bouwfonds, Syntrus Achmea, Jones Lang LaSalle, Ahold, Rijksgebouwendienst, ABN AMRO, KPN, Tennet, Connexxion, Habion, Center Parcs en Erasmus Universiteit Rotterdam.


Deel: ' INNAX gecertificeerd als Overige Diensten Aanbieder (ODA) '
Lees ook