Inner power for Global solution


De gezondheidszorg wordt onbetaalbaar en de kwaliteit van de zorg is nu al minder.

Rotterdam, Tilburg, Papendal, Maarssen, 20110615 -- De Top lifestyle managers (Rudi Westerkamp, arts Chinese Geneeskunde en auteur Mieke Roovers) organiseren van 22 t/m 27 juni de eerste reeks van het Global Solution Project (GSP) dat als visie en missie heeft: ‘Verbeter de wereld, begin bij je Zelf!’ Verander je lifestyle en neem zelf de verantwoordelijkheid voor je gezondheid en geluk.

Het thema van deze reeks heet ' Inner Power' en speciaal hier voor komt ambassadeur van 'Het Global Solution Project', de Balinese professor Ngurah Harta naar Nederland voor demonstraties en lezingen over de menselijke mogelijkheden. Hij laat onder andere zien dat het mogelijk is elektriciteit op te wekken met het lichaam. Dit alles om aan te tonen dat wij zelf controle kunnen uitoefenen op onze eigen levenskwaliteit.

Realiseert u zich dat: De gezondheidszorg in Nederland ons € 2500,-. per hoofd van de bevolking kost. Stress in maar liefst 70% de oorzaak is van de huisartsbezoeken en het werkverzuim. Iedere dag 10% van de bevolking een slaaptablet slikt, terwijl één op de vier volwassenen lijdt aan een psychische stoornis. En binnen 8 jaar zal 1 op de 2 Nederlanders, ouder dan 40 jaar, aan een chronische ziekte lijden.

De reeks Inner Power trainingen, die gaat om de verbetering van de levenskwaliteit, is een eerste aanzet tot een noodzakelijke cultuur omslag.

De workshops vinden plaats op:

22 juni  van   11.00   tot  14.00 uur        Pim Jacobs theater, Maarssen

23 juni  van  14.00   tot  17.00 uur        DJOJ, Rotterdam

24 juni  van  09.30   tot  16.00 uur       het Congres centrum, Papendal – Inner power in de sport

26 juni  van 10.00    tot  17.00 uur      het CNGO (voor Bocam therapeuten), Tilburg

27 juni  in  Amsterdam (voor medische studenten)
Deel: ' Inner power for Global solution '
Lees ook