INNOVATIES BODEMZIEKTEN- en BEMESTING

Datum: 28 februari

centraal op de Landbouwwerktuigenbeurs in Zuidlaren

Het HLB b.v.(vm Hilbrandslaboratorium) - het noordelijk innovatie-en onderzoeksinstituut voor Bodemziekten - in Assen en Orgasol ä Management Consultancy - specialisten in meststoffen en bemestingstechnieken -uit Wehe-den Hoorn presenteren zich met aantal relaties gezamenlijk met het thema "Innovaties in Bodemziekten en Bemesting"op de komende Landbouwwerktuigenbeurs in Zuidlaren. In deze totaalpresentatie van 350 m2 worden de boeren oplossingen voor diverse bodem-en gebreksziekten getoond en een aantal innovaties op gebied van organische- en minerale bemesting gedemonstreerd. Ook het HLB-voorlichtingsprogramma en het nut van de HLB-bedrijfshygienescan wordt evenals de nieuwe HLB/Orgasol cd-rom voor bodem-en gebreksziek-tenherkenning op deze belangrijke noordelijke beurs geintroduceerd. De nieuwe emissiearme spokewiel-injector, de Flowmixer en een IKB-normerings-en bewakingssysteem voor gemengde organische- en vloeibare meststoffen met het door Orgasol ontwikkelde zakcomputerprogramma worden getoond. In een maquette worden een aantal mogelijke noordelijke oplossingen voor organische mestprobleem gegeven. Mogelijkheden en vooral onmogelijkheden van de wens tot 10% biologische landbouw worden op basis van landbouwkundige argumenten behandeld.

Symposia over actuele landbouwkundige onderwerpen
Nieuw in Zuidlaren zijn drie gerichte symposia over actuele vaktechnische onderwerpen, waarbij specialisten kort maar bondig hun visie geven op problemen en mogelijke oplossingen aandragen. Aardappelsymposium
Op maandag 28 februari 2000 wordt het "aardappelsymposium" in de PBH gehouden. Hier komen alle aspecten van de aardappelteelt - de kurk waarop de noordelijke landbouw drijft - uitgebreid aan de orde. Grondbewerking, bemesting, rassenkeuze, poten, spuiten, looftrekken, (groen)rooien, laden, transport, inschuren, bewaren, sorteren, pallatiseren worden door specialisten behandeld en de machines worden in de grote hal gedemonstreerd en door deskundige speakers van commentaar voorzien.

Meststoffensymposium
Op dinsdag 29 februari 2000 wordt het "meststoffensymposium" onder leiding van Henk Dokter, oud-hoofdredacteur van De Boerderij gehouden. "Verleden, heden en toekomst" worden door een aantal terzake deskundige sprekers behandeld, w.o. W.Luykx, directeur-akkerbouw van ACM, D.J.T.Oostenbrink, oud-directeur van Kencica Speciaalmeststoffen en vloeibare meststoffendeskundige en een e-commerce/internet deskundige. De oorzaken en gevolgen van het grote organische mestprobleem worden in historisch perspectief geplaatst en geanalyseerd. Een nieuw, door Orgasol ontwikkeld IKB-normerings-en controlesysteem voor opgemengde organische meststoffen d.m.v. een computergestuurde Flowmixer wordt in Zuidlaren gepresenteerd. Enkele praktische biologische- en geintegreerde boeren geven hun visie op hun ervaring met bemesting met en zonder organische mest en kunstmest. Een forumdiscussie, waarin kritische vragen gesteld zullen worden, zal dit interessante, prikkelende en actuele meststoffensymposium besluiten.

Gewasbescherming- en gebrekziektensymposium
Op woensdag 1 maart 2000 is er onder leiding van dagvoorzitter Aike Maarsingh een "HLB-symposium over bodem-en gebreksziekten". Dit symposium ter gelegenheid van het terugtreden -na 35 "aaltjes"jaren- van dr.ir.N.Mulder, de huidige directeur van het Hilbrandslaboratorium voor Bodem-en Gebreksziekten belooft ook veel nieuwe feiten en kennis te brengen waarmee de praktijk zijn voordeel kan doen!

De officiele presentatie van HLB "nieuwe stijl" vindt deze dag plaats en aansluitend is er een receptie voor relaties van het HLB en van Nol Mulder, die als adviseur aan het instituut blijft verbonden.

Vakspecialisten zullen tijdens het HLB-symposium een visie gegeven op de gevolgen van een aantal bodem- en gebreksziekten en mogelijkheden en vooral op onmogelijkhedenheden voor de teelt van akkerbouw-en tuinbouw gewassen na het verbod op 42(35?) gewasbeschermingmiddelen en de mogelijke invloed van gebreksziekten hierop. De toekomstige phytoftora-bestrijding zal uitgebreid de revue passeren en dr.L.Turkenstein zal de nieuwe, door het HLB/Orgasol ontwikkelde cd-rom over bodem-en gebreksziekten-herkenning introduceren. HLB op Internet en de bedrijfshygienescan alsmede de opzet van het nieuwe interactieve HLB-advies/voorlichtingprogramma en de komende verhuizing van HLB naar Wijster worden aangesneden.

Demonstraties - praktische ondersteuning van het tentoongestelde In de grote demonstratiehal, direct naast de HLB/Orgasol-stand in de traverse worden dagelijks praktijkdemonstraties met "aanwezige" machines gehouden. De boer krijgt te zien wat er met een machine kan. De complete aardappellijn, insporing door banden, het testen van spuitbomen van gewasbeschermings-en kunstmestspuiten op de hobbelbaan, agrarische grondverzetmachines, grondbewerking en een aantal nieuwe bemestingsmethoden, w.o. de 18 m brede spokewielinjector, de precisiebemester en enkele aangepaste injecteurs voor mengsels van vloeibare-en organische meststoffen worden in de praktijk gedemonstreerd. Deskundig commentaar wordt gegeven door specialisten o.a. van DLV.

Het advies over de realisatie van de demonstratiehal en de symposia is de directie van de Prins Bernhardhoeve gegeven door Orgasol - adviesbureau voor landbouw, milieu en recreatie - uit Wehe-den Hoorn.

Nadere informatie is te verkrijgen via http://www.orgasol.com op internet of op mobiel telefoonnummer 0655 106 225.

Deel: ' Innovatie centraal op Landbouwwerktuigenbeurs Zuidlaren '
Lees ook