Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Conferentie streeft naar innovatie en kwaliteit in de publieke sector

Een persbericht bij het onderwerp Overheid Algemeen

15 oktober 2001

Minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept vandaag alle managers en medewerkers uit de publieke sector op om vernieuwende en kwalitatief geslaagde praktijkervaringen te delen. In een brief aan rijksoverheidsinstellingen, provincies, gemeenten, politiediensten en krijgsmachtsonderdelen, en aan organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wetenschap en onderwijs vraagt de minister om voorbeelden van verbeteringen van werkprocessen en dienstverlening. De beste inzendingen worden gepresenteerd op de op initiatief van het ministerie georganiseerde conferentie Innovatie en kwaliteit in de publieke sector, de praktijk als inspiratiebron, die 14 maart 2002 gehouden wordt.
Op de speciaal geopende website www.publiekesector.nl kunnen tot 15 november 2001 alle voorbeelden van verbeteringen en vernieuwing in de organisatie worden aangemeld. Het gaat om verbeteringen die bijdragen aan een betere kwaliteit en een snelle en goede dienstverlening. Deze verbeteringen kunnen uiteenlopen van complexe innovaties tot eenvoudige, kleinschalige verbeteringen. De 45 meest inspirerende en breed toepasbare voorbeelden uit de diverse sectoren worden tijdens de conferentie op 14 maart 2002 gepresenteerd. De drie beste presentaties worden namens Nederland afgevaardigd naar de Europese kwaliteitsconferentie in Kopenhagen in oktober 2002.
De conferentie wordt georganiseerd naar aanleiding van het begin dit jaar verschenen rapport van de commissie Van Rijn (De Arbeidsmarkt in de collectieve sector: Investeren in mensen en kwaliteit). In dit rapport wordt een fors probleem vastgesteld voor de publieke sector als werkgever. De oplossing voor het gesignaleerde probleem moet volgens de commissie worden gezocht in betere dienstverlening en het optimaliseren van de werkprocessen die daarvoor nodig zijn. Door het onderling uitwisselen van gerealiseerde ideeÎn en opgedane praktijkervaringen, levert de conferentie hier een belangrijke bijdrage aan.

Relevante links:
Website publieke sector

Deel: ' Innovatie en kwaliteit in publieke sector '
Lees ook