Innovatie wordt het sleutelbegrip bij SAP-partners

mySAP.com zorgt voor nieuwe dienstverlening en producten

's-Hertogenbosch, 17 december 1999 - Tijdens de gisteren gehouden partnerbijeenkomst heeft SAP voor het derde achtereenvolgende jaar de SAP Nederland partner-awards uitgereikt. Door de toenemende vraag naar de New-Dimension initiatieven van SAP (oplossingen op het gebied van Customer Relation Management, Supply Chain Management en Business Intelligence), wordt van de SAP-partners verwacht dat zij op deze gebieden de nodige expertise ontwikkelen. De recente lancering van mySAP.com biedt aan partners nieuwe kansen om de dienstverlening rondom de software van SAP uit te breiden. Innovatie is hierbij belangrijk.Voor het eerst is de award voor klanttevredenheid uitgereikt door Michiel Maters, namens de Vereniging van Nederlandstalige SAP-gebruikers.

In zes verschillende categorieën zijn awards uitgereikt aan partners die volgens objectieve criteria het best gescoord hebben:

Hoogste score klanttevredenheid: PricewaterhouseCoopers Criteria: PricewaterhouseCoopers scoorde het hoogst in het Nederlandse deel van het jaarlijkse wereldwijde onafhankelijk uitgevoerd SAP-klanttevredenheidsonderzoek, waarbij naast vragen over service en support, producten en organisatie van SAP, ook vragen werden gesteld over de wijze waarop de partner de implementatie heeft uitgevoerd. SAP is een van de weinige leveranciers die een jaarlijkse meting onder de klanten houdt en deze gegevens terugkoppelt naar de betrokken partners. Waar nodig worden gezamenlijke acties ondernomen om tijdens het traject te kunnen bijsturen. Daarnaast wordt via het SAP Review-programma pro-actief de kwaliteit van lopende projecten gevolgd.
Michiel Maters: "De leden van de VNSG werken graag mee aan dit jaarlijks terugkerend klanttevredenheidsonderzoek. Het is, naast de input die wij leveren via alle werkgroepen en via bilateraal overleg met SAP, voor ons een instrument om de kwaliteit van de implementatie van de SAP producten bij onze leden voortdurend te verbeteren. Voor ons zijn kwalitatief goede partners onlosmakelijk verbonden met succesvolle SAP implementaties."

Profiel: PricewaterhouseCoopers koppelt mensen, kennis en werelden. Voor Nederland betekent dit dat 5.000 getalenteerde professionals kennis en ervaring kunnen delen met 155.000 collega professionals in 150 landen. De toegevoegde waarde van PricewaterhouseCoopers vloeit voort uit een verscheidenheid aan disciplines en de wil tot samenwerking over vakgebieden, sectoren en landen heen.

Meest innovatieve partner: Aepex
Criteria: Enthousiasme in het doorvoeren van nieuwe methoden en technieken en het opbouwen van kennis over nieuwe producten zijn de basis voor deze award. Mogelijke innovaties zijn bijvoorbeeld: kennis van de New Dimension-initiatieven en/of mySAP.com, implementatie via de Accelerated SAP-methodiek of andere vormen van dienstverlening, aansluitend op het SAP-aanbod. Aepex is vooruitstrevend in het aanbieden van Supply Chain Management-oplossingen en heeft rondom de SAP/SCM-oplossing een breed pakket aan diensten opgezet. Aepex is een samenwerkingsverband aangegaan met Berenschot en SAP (ABS) om gezamenlijk een passende aanpak op dit terrein te ontwikkelen. Vanuit deze gezamenlijke aanpak vindt op dit moment door dit consortium de implementatie plaats voor CSS (de eerste mySAP.com-klant in Nederland). Daarnaast is Aepex een van de initiatiefnemers van de Supply Chain Management-werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging van SAP-Gebruikers. Als laatste maakt Aepex in haar aanpak gebruik van de Solution Maps, waarin alle processen van een branche beschreven staan.

Profiel: Aepex ondersteunt organisaties en bedrijven bij het realiseren van een continue verbetering van de bedrijfsprocessen. Dit vereist een op Business Partnership gebaseerde relatie met de opdrachtgever, een multidisciplinaire aanpak en projectmanagementvaardigheden in het combineren van ondernemingsstrategie, bedrijfsprocessen, mensen en informatietechnologie.

Best gecertificeerde partner: Origin (voor het 3e jaar) Criteria: De aanwezige kennis van SAP-software is, naast kennis van de branche en de bedrijfsprocessen, in grote mate bepalend voor de kwaliteit van consultants. De Partner Academy van SAP speelt een belangrijke rol bij de invulling van de groeiende behoefte aan gekwalificeerde consultants. Deze Academy maakt het mogelijk om zowel in aantal consultants, als qua SAP-kennisniveau mee te groeien met de marktbehoefte. Dit jaar is de Academy verder uitgebreid om ook de certificering voor de New-Dimension initiatieven te kunnen ondersteunen. Er wordt gestreefd naar een verbreding van de aanwezige kennis en een omslag naar alle nieuwe initiatieven die door SAP gelanceerd worden. Het certificeringsprogramma speelt een belangrijke rol bij het toetsen van de kwaliteit van de partners. Wat betreft het aantal nieuwe certificeringen ten opzichte van het totale aantal SAP-consultants scoorde Origin ook dit jaar weer het beste.

Profiel: Origin Nederland B.V. is een internationaal full service dienstverlener in de informatietechnologie en is met zo'n 6.250 medewerkers de grootste ICT-dienstverlener in Nederland. Origin is actief op het gebied van consultancy, bouw, implementatie en management van automatiseringssystemen. Als global partner van SAP AG heeft Origin het volledige scala aan SAP-services, van pre-implementatie tot en met exploitatie en beheer, gebundeld in een service line. De SAP service line opereert op mondiaal niveau en wordt versterkt met ruim 2000 SAP-consultants wereldwijd, waarvan 350 in Nederland.

Meest succesvolle hardwarepartner: Compaq
Criteria: Bepalend is de hardwareplatform-keuze van onze relaties in het afgelopen jaar. Op dit moment worden gemiddeld per maand 450 SAP-installaties ingericht. Partners dienen een perfect logistiek apparaat te hebben om deze grote aantallen R/3-installaties te leveren en in te richten. Vereenvoudigde installatie-procedures, zoals Ready to Run, maken het mogelijk om de technische installatietijd bij klanten terug te brengen tot enkele dagen.

Profiel: Compaq Computer en SAP zijn marktleiders op het gebied van bedrijfskritische omgevingen en enterprise-applicaties. In een vergaande strategische samenwerking tussen beide bedrijven worden de krachten gebundeld op het gebied van productontwikkeling, innovaties en ondersteuning bij klanten. Zo heeft Compaq inmiddels bijna 6000 SAP-installaties wereldwijd verzorgd. De hiermee opgedane kennis en ervaring is verzameld in de Compaq/SAP Competence Centers.

Beste teaming partner: Align Consulting
Beoordeling bij deze award vond plaats op basis van de kwaliteit en consistentie van de samenwerking. De filosofie van TeamSAP is gebaseerd op het gezamenlijk optreden als team in een oriëntatie- en implementatietraject. De klant heeft een aanspreekpunt voor het totale traject. Kennis wordt effectief overgedragen. De klant (in een branche) krijgt een totaaloplossing geboden door een partij, die leidend is binnen het team. Align Consulting heeft deze aanpak het beste ingezet.

Profiel: Align Consulting is een internationaal adviesbureau dat zich bezighoudt met advisering op het raakvlak van informatisering en organisatie. Align implementeert SAP-software, document-management en groupware-oplossingen en heeft ervaren managers in dienst die projecten leiden of als interim-manager ingezet worden en Align begeleidt business transformations.

Thema
Het thema van de awards, ontworpen door kunstenaar Teun Kees, is 'to make IT together'. Hierbij wordt gedoeld op TeamSAP, de visie van SAP op samenwerking met partners en klanten voor, tijdens en na de implementatie. De kwaliteit van de partners is een bepalende factor in het succes van SAP in de markt. Inmiddels kent SAP in Nederland 43 partners: 32 daarvan begeleiden de functionele implementaties, 8 daarvan technology partners en 9 partners zijn R/3 System Reseller voor de middelgrote en kleine ondernemingen (6 dubbeltellingen doordat implementatie partners tevens R/3 System Reseller zijn).

Over SAP
SAP, wereldwijd marktleider op het gebied van bedrijfsbrede zakelijke software, gebruikt de kracht van haar branche-georienteerde oplossingen voor de realisatie van mySAP.com.
mySAP.com is een open interactieve zakelijke omgeving, waarmee organisaties van iedere omvang via Internet gebruik kunnen maken van SAP-oplossingen. Hierdoor zijn hun medewerkers, klanten en partners optimaal toegerust om met een gepersonaliseerde toepassing te profiteren van de opkomende Internet-economie. Met mySAP.com kunnen organisaties het Internet gebruiken om efficiënter en effectiever te werken door een optimaal beheer van de Supply Chain, onderhoud van strategische partnerships, een kortere introductieperiode voor nieuwe producten en diensten, het delen van digitale informatie en het verhogen van de productiviteit en de aandeelhouderswaarde. SAP is genoteerd aan diverse beurzen, inclusief die van Frankfurt en New York, onder het symbool SAP. Meer informatie over SAP is te vinden op http://www.sap.com/.

Deel: ' Innovatie wordt sleutelbegrip bij SAP-partners '
Lees ook