Syntens

Leeuwarden, maandag 17 september

Innovatieve waterkering dringt zandzakken terug

Hoornsterzwaag ? Ruurd Ockels van Ockels Geoprodukten heeft een nieuwe

waterkering ontwikkeld, die bij wateroverlast zandzakken overbodig maakt.

Dankzij het lichte gewicht, de makkelijke hanteerbaarheid en sterkte is de

DuCoDa eenvoudig, met weinig menskracht en waterdicht te koppelen tot een

nooddijk van elke gewenste lengte. De waterkering is in eigen beheer ontwikkeld

met ondersteuning van Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, en een aantal

Friese bedrijven.

Ondanks onze dijken wordt Nederland in voor- en najaar vaak geteisterd door

wateroverlast. Zandzakken moeten er dan voor zorgen dat het water niet het land

of huiskamer instroomt en zodoende voor miljoenen guldens schade veroorzaakt.

Zandzakken zijn echter zwaar en onhandig in het gebruik. Bovendien worden ze

vaak maar eenmalig gebruikt. Met de nieuwe waterkering, de DuCoDa, kan op

eenvoudige wijze en zonder rugklachten snel een nooddijk worden aangelegd. De

DuCoDa is een sterke, goed hanteerbare en opvouwbare waterkering die na gebruik

op te rollen is voor hergebruik. Door het lichte en makkelijk te vouwen

materiaal heeft de waterkering weinig opslagruimte nodig. De waterkering ook op

plaatsen worden ingezet die moeilijk te bereiken zijn, omdat er geen zwaar

hulpmaterieel of stroom nodig is.

De uiteindelijke ontwikkeling van DuCoDa is mede mogelijk gemaakt door samen te

werken met een aantal Friese bedrijven, zoals YKK en Lankhorst uit Sneek, Sticon

Trading uit Oosterzee en Sidijk uit Grou. Bij het zoeken naar de juiste

bedrijven, het aanvragen van octrooi en het maken van een plan van aanpak heeft

Ockels ondersteuning verkregen van Syntens adviseur ir. Sietse Vlietstra. Ockels

hoopt met deze innovatieve vinding een bijdrage te leveren aan een eigentijdse,

snelle, veilige, maar zeker ook goedkope oplossing om hoog water in de toekomst

te keren.Deel: ' Innovatieve waterkering dringt zandzakken terug '
Lees ook