“Provincies volg voorbeeld van Gelderland”


Inretail doet oproep

ZEIST, 20130902 -- Volg het voorbeeld van Gelderland en focus op het versterken van bestaande winkelcentra, vindt Inretail , de spreekbuis van bijna 17.000 mode- en woonwinkels in ons land. De Gelderse provincie stelt dat gemeenten moeten stoppen met bouwplannen voor weidewinkels die ver buiten de bestaande centra liggen. Inretail besprak eerder met de Gelderse gedeputeerde ruimtelijke ordening Josan Meijers de gevolgen van ongewenste detailhandelsontwikkelingen en is blij met het standpunt dat zij nu inneemt.

Programma
Inretail werkt aan een nationaal plan dat provinciale bestuurders inzicht geeft in de ontwikkelingen in de detailhandel. Centraal staat het doel om met passend overheidsbeleid positieve impulsen te creëren voor de detailhandel.  Gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening wordt getoond met welke maatregelen de ontwikkelingen in de detailhandel in goede banen te leiden zijn. De provincies Noord-Brabant en Flevoland betrekken Inretail momenteel  al actief bij hun provinciale plannen voor de detailhandel, in navolging van Zuid-Holland en Overijssel.  Volgende maand spreekt Inretail met de gedeputeerde ruimtelijke ordening van de provincie Drenthe in een reeks van gesprekken met  gedeputeerden van de twaalf provincies.

Focus
In de visie van Inretail ondermijnen  nieuwe plannen voor weidewinkels de aantrekkingskracht van het centrum. “Consumenten willen een levendig koopcentrum en niet shoppen in een gatenkaas. Dat dreigt wel te gebeuren als de toenemende leegstand geen halt wordt toegeroepen. Gemeenten moeten focussen op het sterker, en daarmee aantrekkelijker maken van bestaande centra,” stelt Inretail vast. “Andere provincies maken een verstandige keuze door de  visie van Gelderland te volgen.“

Belevingswaarde
De grootste non-food retailvertegenwoordiger van Nederland vindt dat provincies duidelijk moeten vastleggen hoe de detailhandelsstructuur zich provinciaal moet gaan ontwikkelen.  “Gemeenten hebben een provinciaal kader nodig om hun plannen aan te kunnen toetsen. Dat ontbreekt nu nog te vaak. Daardoor stijgt het risico van weidewinkels op  ongewenste plekken. Die trekken de traditionele bezoekersstroom uit elkaar. Zo’n ontwikkeling vermindert de belevingswaarde van het centrum. Het werkt leegstand en verloedering in de hand. Gemeenten creëren zo hun eigen nieuwe problemen, terwijl dat niet nodig is.”


Deel: ' Inretail “Provincies volg voorbeeld van Gelderland” '
Lees ook