Gemeente Tilburg

05498OWT

Datum
28 september 2005

Inrichten Pater van den Elsenplein

Start werkzaamheden op maandag 3 oktober 2005

Op maandag 3 oktober a.s. wordt in opdracht van Openbare Werken Tilburg gestart met de afronding van de aanpassingen van het openbaar gebied op het Pater van den Elsenplein.

Inhoud en duur van de werkzaamheden
Na de uitbreiding van de supermarkt zijn eind 2004 enkele aanpassingen aan het openbaar gebied aangebracht. Ter afronding van deze aanpassingen worden ter hoogte van de huisnummers 86 tot en met 89 nog een tweetal parkeerplaatsen aangelegd.

De werkzaamheden zullen twee tot drie dagen in beslag nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Voor de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen wordt tijdelijk een halve rijbaan afgesloten. Wij verzoeken u vriendelijk géén auto's te parkeren ter hoogte van de werkzaamheden.

Mogelijke overlast
Eventuele geluidsoverlast kan plaatsvinden door aan- en afvoer van materialen en machines.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Gertjan Bax van Openbare Werken Tilburg. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (013) 540 8109.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan riolering, wegen, groen en gemeentegebouwen, uitgevoerd door de gemeente Tilburg, is ook te bekijken via: http://openbarewerken.tilburg.nl


---- --

Deel: ' Inrichten Pater van den Elsenplein Tilburg '
Lees ook