Stadsdeel Zeeburg

Inrichting Kop Java-eiland

Enige tijd geleden zijn verschillende besluiten genomen over de Kop Java-eiland. Het gaat daarbij over het parkeren, de verharding en inrichting van speelveldjes en een tijdelijke noodvoorziening voor kinderopvang.

Verder is het noodzakelijk gebleken om aan de Kop een tijdelijke voorziening te maken voor het afmeren van riviercruiseschepen. Dit laatste in verband met werkzaamheden bij het Centraal Station en de Passagiers Terminal Amsterdam.

De stand van zaken

* Tijdelijk parkeerterrein
Vanaf zaterdag 20 april kan deze parkeerplaats gebruikt worden. Ook op dit terrein moet voor parkeren betaald worden. Naast het inrichting van de tijdelijke parkeerplaats wordt de rest van het terrein ontoegankelijk gemaakt voor auto's.
* Verharding en inrichting speelveldjes.
Nog voor de zomer wordt het asfalt opgeknapt en krijgen de geplande speelveldjes hun definitieve inrichting.
* Noodlokalen voor kinderdagopvang.
De grondwerkzaamheden voor het plaatsen van de noodlokalen zijn begonnen. In de loop van deze week wordt een begin gemaakt met het plaatsen ervan. Als alles verloopt zoals gepland kunnen de lokalen begin juni in gebruik kunnen worden genomen. De gebouwen zullen tenminste 2 jaar op het terrein blijven staan.
* Afmeren riviercruiseschepen
In verband met werkzaamheden in bij het Centraal Station en de Passagiers Terminal Amsterdam (PTA) zijn er tijdelijk een aantal ligplaatsen voor riviercruiseschepen vervallen. Hiervoor wordt een tijdelijke voorziening gemaakt aan de zuidkant van de kop van het Java-eiland. Het gaat hier slechts om een klein aantal schepen, die anders 'tussen wal en schip' dreigen te raken: de Kapitein Kok, de J.Henri Dunant, de Clipper Stad Amsterdam en enkele andere riviercruiseschepen. Verwacht wordt dat het afmeren van deze schepen en het daarmee gepaard gaande vervoer van de passagiers niet veel hinder zullen opleveren.

Voor meer informatie over

* Inrichtingswerkzaamheden:
Algemeen telefoonnummer Zeeburg: (020) 608 07 11
* Beheer en onderhoud openbare ruimte,
gratis informatienummer: 0800 - 933 28 74

* Afmeren van de schepen:
Havendienst, tel. (020) 523 47 71 (24 uur per dag bereikbaar).

Zoekwoorden:

Deel: ' Inrichting Kop Java-eiland Zeeburg '
Lees ook