Gemeente Zoetermeer


7 mei 1999

Inrichtingsplan oeverproject Meerpolderdijk

Op verschillende plaatsen in Zoetermeer is de gemeente voornemens de bestaande oevers en aangrenzende groenzones in te richten als natuurvriendelijke oevers. Voor het groengebied tussen de Zwaardslootseweg, de Hoekerkade, de dijk van de Meerpolder en de Zoetermeerlijn is een plan opgesteld waarin maatregelen worden getroffen die de natuur in dit gebied bevorderen. Het betreffende plan maakt onderdeel uit van het Stadsnatuurplan van de gemeente

Zoetermeer.

In het plan wordt voorgesteld de oevers in te richten als natuurvriendelijke oevers. Een natuurvriendelijke inrichting van de oevers houdt in dat de harde, scherpe overgang tussen water en oever wordt vervangen door een overgang van land naar het water die geleidelijk zal verlopen. Hierdoor verbeteren de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden voor diverse planten- en diersoort

Deel: ' Inrichtingsplan oeverproject Meerpolderdijk Zoetermeer '
Lees ook