7x24.nl

Het inscannen van boekstukken maakt internetboekhouden leuk

De MKB-er en zijn accountant zijn tevreden, voor 60 eurocent per boekstuk

AMSTERDAM, 20020528 --
De grootste Nederlandse producent van internetsoftware voor de boekhouding heeft een primeur: bedrijven die hun boekhouding doen via 7x24.nl kunnen vanaf nu volstaan met het inscannen van de boekstukken. Eens per dag of week leggen zij de facturen en de kasbonnen in de scanner en klikken op verzenden, en enkele uren daarna is de boekhouding bijgewerkt.

Bij BoekBank zitten gekwalificeerde medewerkers klaar die de originele facturen en kasbewijzen een voor een op beeld krijgen, en deze inboeken. Afhankelijk van de afspraken die met de MKB-er zijn gemaakt worden de binnengekomen stukken dezelfde of de volgende dag verwerkt, en kan het bedrijf inloggen en de actuele boekhouding op beeld bekijken, of de belangrijkste cijfers op zijn i-mode telefoon raadplegen. De kosten voor het inscannen, inboeken, bewaren en raadplegen bedragen niet meer dan 60 eurocent per complete boeking, bestaande uit het boeken op de grootboekrekening, het boeken op de tegenrekening en het boeken van de BTW.

Documenten inscannen geeft vele voordelen


- de documenten zijn voor eens en voor altijd vastgelegd
- de documenten zijn goed toegankelijk: op naam, postcode, factuurnummer, factuurbedrag, datum, relatiecode en inhoud
- de documenten hoeven nooit meer verplaatst te worden: de ondernemer en alle personeelsleden die hij heeft geautoriseerd kunnen de stukken vanaf elke internet-PC ter wereld, op elk moment raadplegen. Maar ook de accountant, aandeelhouders, een financier of franchisegever, of de accountmanager van de bank kunnen toegang worden verleend
- als de boekstukken goed terug zijn te vinden hoeft een ondernemer van de fiscus de originelen niet te bewaren. Omdat 7x24.nl de stukken op een snelle wijze, en via een hele reeks ingangen toegankelijk heeft gemaakt, voldoet de administratie aan die eisen en is het niet langer nodig de originelen te bewaren
- ingescande boekstukken die ergens op een server staan, in plaats van ordners en archiefkasten, scheelt 20% opslagruimte op kantoor. Voor extra zekerheid kan bijvoorbeeld na afsluiting van een boekjaar de hele administratie op CD of DVD gezet worden, en bij de ondernemer en/of zijn accountant worden bewaard.

Inscannen en boeken ook geschikt bij achterstanden of plotselinge behoefte aan een complete administratie

Accountants kunnen 7x24.nl gebruiken om snel achterstanden bij bedrijven weg te werken. Met een high-volume scanner kunnen van 1000 tot 3500 stukken per uur op locatie worden ingescand. Omdat het verwerken van de originelen vanaf het beeldscherm door elkaar kan plaats vinden, kunnen meerdere medewerkers tegelijk in gaan boeken. Bij grote projecten kunnen zelfs 10 tot 25 mensen worden ingezet, waardoor zelfs behoorlijk grote administraties binnen 1 of 2 dagen kunnen worden afgemaakt.

Bewindvoerders en curatoren die een administratie aantreffen die niet goed is bijgehouden kunnen een beroep doen op het interventieteam van BoekBank. De administratie kan ter plaatse worden ingescand en de software levert binnen enkele uren de balans, het grootboek e.d., maar ook een twintigtal uitvoerige rapportages over liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit, en de ontwikkeling daarvan in de afgelopen jaren, kwartalen en maanden, de inkoop-, kosten- en verkoopanalyse. Speciaal voor bewindvoerders en curatoren wordt na het inscannen van de aangetroffen administratie een verslag geproduceerd van ontbrekende stukken, gemiste en dubbel gebruikte factuurnummers, transacties op zon- en feestdagen, een negatieve kas en nog een aantal indicatoren voor een niet correcte bedrijfsadministratie.

Deel: ' Inscannen van boekstukken maakt internetboekhouden leuk '
Lees ook