Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

28 september 2001

Inschakelen onbenut arbeidspotentieel heeft prioriteit

Verruiming van de arbeidsmigratie is niet de oplossing voor personeelstekorten op de arbeidsmarkt en voor de vergrijzing. Het inschakelen van onbenut arbeidspotentieel, scholing van werkzoekenden en het verminderen van de uitstroom uit arbeid hebben prioriteit. Op deze punten heeft de overheid inmiddels een aantal maatregelen in gang gezet. Dit blijkt uit de notitie 'Knelpunten op de arbeidsmarkt en arbeidsmigratie' van minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Volgens het CBS zijn er op dit moment 700.000 mensen die niet of minder dan twaalf uur per week werken, maar betaald werk voor 12 uur of meer zouden willen. Voor specifieke personeelstekorten die niet allemaal op korte termijn kunnen worden opgelost zijn de instrumenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) beschikbaar, zo concludeert het kabinet. Daarnaast moeten in lijn met het advies van de Sociaal Economische Raad belemmeringen in de Europese Unie worden weggenomen die de arbeidsmigratie binnen de EU beperken.

Op dit moment wordt gewerkt aan verdere vereenvoudiging van de Wav waarbij stroomlijning en versnelling van de aanvraagprocedure van tewerkstellingsvergunningen centraal staat. Ook zal aandacht worden besteed aan de toelating van hoog opgeleide werknemers die van belang zijn voor de kenniseconomie.

RVD, 28.09.2001

Deel: ' Inschakelen onbenut arbeidspotentieel heeft prioriteit '
Lees ook