Inschrijving Communicatiescriptieprijs 1999 gestart

Datum: 8 juni 1999

Den Haag, 8 juni 1999 - Studenten van hogescholen en universiteiten kunnen dit jaar weer meedingen naar de Communicatiescriptieprijs. Deze tweejaarlijkse prijs, uitgereikt door de Beroepsvereniging voor Communicatie, wordt mede georganiseerd door Universiteit Utrecht en Hogeschool van Utrecht. Onder de noemer De jacht op hoger opgeleiden is het thema dit jaar studie- en arbeidsmarktcommunicatie. Er is een prijs beschikbaar van f 3.000,= voor zowel de beste hbo- als de beste wo-scriptie. Met deze prijs wil de Beroepsvereniging bijdragen aan de professionalisering van communicatie als vakgebied.

Thema: arbeidsmarktcommunicatie
Er is een snelgroeiend tekort aan hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt. Bedrijven strijden om de gunsten van de student of azen op werknemers met interessante werkervaring. Met na-me in de informatietechnologie is een ware strijd ontbrand om de pas afgestudeerde. Werk-gevers verdringen zich in collegezalen en op bedrijvenmarkten om studenten nog voor het afstuderen te interesseren voor een baan. Sommige bedrijven melden zich zelfs al aan de poort van het voortgezet onderwijs om leerlingen tot een bepaalde studiekeuze te verleiden. Wat betekent dat voor de arbeidsmarktcommunicatie?

Het thema wordt breed opgevat. Voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn:
- hoe beonvloedt het toenemend tekort aan hoger opgeleiden de personeelswerving?
- welke communicatiestrategiekn hanteren arbeidsbureaus en uitzendorganisaties?
- hoe worden specifieke werknemersgroepen zoals vrouwen en allochtonen benaderd?
- hoe communiceert het hoger onderwijs over de overgang van studie naar werk?

Voorwaarden voor deelname
Scripties die geschreven zijn tussen 1 september 1997 en 1 september 1999 en met een voldoende zijn beoordeeld, komen voor de prijs in aanmerking. De uiterste inzenddatum is 15 september 1999. Een jury van deskundigen op het gebied van communicatie en ar-beidsmarkt, afkomstig uit praktijk en wetenschap, zal de scripties beoordelen. Deelnemers ontvangen voor 1 december 1999 bericht of ze zijn genomineerd. De prijsuitreiking vindt plaats in januari 2000.

Voor meer informatie en/of het aanvragen van het reglement: Beroepsvereniging voor Communicatie
Koninginnegracht 22, 2514 AB Den Haag
T 070 3467049 / F 070 3615896
info@communicatie.com

Organisatie: Beroepsvereniging voor Communicatie

adres: Koninginnegracht 22

postcode: 2514 AB

woonplaats: Den Haag

Telefoon: 070-3467049

email: info@communicatie.com

Deel: ' Inschrijving Communicatiescriptieprijs 1999 gestart '
Lees ook