Gemeente Etten-Leur

Inschrijving goedkope woningen in wijk De Keen, cluster 21 .

Aannemersbedrijf Huybrechts B.V. is voornemens om in augustus aanstaande aan de Karnsberg in wijk De Keen (cluster 21) te starten met de bouw van 21 woningen. De inschrijving voor 15 van deze woningen vindt via de gemeente plaats op grond van de "Regeling verkoop nieuwbouwwoningen tot f 220.000,-- (prijspeil 1 oktober 1998)". Bij de sectie Volkshuisvesting in het gemeentehuis, ingang via de Roosendaalseweg 4, zijn inschrijfformulieren, verkleinde fotokopieën van gevel en plattegrondtekeningen, een situatietekening van de woningen, een exemplaar van de inschrijfregeling en van het puntensysteem verkrijgbaar. De openingstijden van het gemeentehuis zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag 25 mei '99 en op maandag 31 mei '99 van 17.00-19.00 uur zijn de inschrijfformulieren te verkrijgen bij de receptiebalie van het gemeentehuis.

Inschrijftermijn.
De inschrijftermijn loopt van dinsdag 25 mei 1999 tot en met vrijdag 4 juni 1999. Gedurende deze termijn kunt u tekeningen op schaal met gevelbeelden en plattegronden van deze koopwoningen inzien bij de sectie Volkshuisvesting in het gemeentehuis.

Informatie
Een uitgebreid bericht met informatie over onder andere voorwaarden voor inschrijving, de te overleggen stukken en het puntensysteem is afgedrukt in de gemeenterubriek in De Etten-Leurse Bode van zondag 23 mei.
Voor nadere informatie over deze inschrijving kunt u contact opnemen met de sectie Volkshuisvesting in het gemeentehuis, die telefonisch bereikbaar is onder nummer 076-5024337.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inschrijving goedkope woningen in wijk De Keen Etten-Leur '
Lees ook