CAW

Inschrijving Kroon op het Werk geopend

Hoofddorp, 15 oktober 2001
INSCHRIJVING KROON OP HET WERK GEOPEND
Nu ook branchegerichte bekroningen mogelijk

Werkgevers die creatieve oplossingen hebben gevonden op het gebied van arbeidsreïntegratie, human resource-, verzuim- en arbobeleid kunnen zich vanaf medio oktober weer kandidaat stellen voor de prijs: Kroon op het Werk 2001. De Kroon op het Werk is een jaarlijkse prijs die op 17 april 2002 voor de zesde keer wordt uitgereikt. Naast de algemene prijs zijn er dit jaar ook vijf branchegerichte bekroningen te behalen voor ondernemingen zoals bijvoorbeeld uit de onderwijssector, transportbranche en de groente- en fruitwinkels. De Kroon op het Werk is een initiatief van de Commissie Arbeidsgehandicapten en Werk. De commissie wil hiermee een bijdrage leveren aan een positieve beeldvorming bij werkgevers over mensen met een arbeidshandicap en succesvoorbeelden geven die anderen weer op kunnen pakken. De prijs wordt ondersteund door de Stichting van de Arbeid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die voor de Kroon op het Werk in aanmerking willen komen, kunnen zich via de website www.kroonophetwerk.nl. of via telefoonnummer 030 637 83 30 tot 1 december 2001 opgeven.

Branche-specifieke benadering
In voorgaande jaren kwamen de deelnemers aan de prijs uit een groot aantal verschillende branches. Voor 2001 benadert de Commissie Arbeidsgehandicapten en Werk echter ook specifieke branches, zoals de onderwijssector, transportbedrijven en groente- en fruitwinkels. Veel branches zijn op zoek naar personeel of hebben te kampen met een hoog verzuim waardoor het daar vaak moeilijk lijkt om werknemers met functiebeperkingen en gezondheidsproblemen te herplaatsen in ander werk. Toch hebben veel bedrijven binnen deze sectoren hun eigen aanpak ontwikkeld om het aantal WAO'ers te beperken.

Jurering en prijs
In januari 2002 zal een deskundige jury uit alle inzendingen 10 bedrijven en instellingen kiezen die voor een nominatie in aanmerking komen. In maart kiest de jury de vijf genomineerden. Op 17 april 2002 kiest de jury de tijdens een feestelijke bijeenkomst de uiteindelijke winnaar en worden de branchebekroningen uitgereikt. De winnaar van de algemene prijs ontvangt f 25.000,- en een bronzen beeld van Theo Mackaay. De 5 branche-bekroonde bedrijven ontvangen een eigen kustwerk dat uiting geeft aan het branchespecifieke karakter van de prijs. Daarnaast krijgen alle deelnemers een jury-advies. De winnaar krijgt een uitnodiging om plaats te nemen in de jury van de Kroon op het Werk in het jaar daarna.

De prijs werd eerder gewonnen door IBM Nederland (1996), Siers Groep - Oldenzaal (1997), Politiedistrict Marco Polo - Utrecht (1998), Ewals Cargo Care Transport - Venlo (1999) en het ROC Deltion College - Zwolle (2000).

De jury staat onder voorzitterschap van de heer J. Hoogervorst (staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en bestaat verder uit de volgende leden: De heer R. de Groot (Veranderorganisatie SUWI), de heer L. de Waal (voorzitter FNV), de heer A. van der Zeijden, (vice-voorzitter van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad), de heer A. Ditewig (Regiopolitie Utrecht, district Marco Polo), de heer P. Siers (Siers Groep), de heer T. Al (PW Vakblad voor Personeelsmanagement), de heer J.W. van den Braak (VNO-NCW), de heer C. Poels (Ewals Cargo Care), en een vertegenwoordiger van het ROC Deltion College, winnaar van de Kroon op het Werk 2000.

De initiatiefnemer
De Commissie Arbeidsgehandicapten & Werk, de erfgenaam van de Nationale Commissie Chronisch Zieken, is in februari 2000 door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het leven geroepen om de opgedane kennis van deze commissie te implementeren, projecten voor te zetten en nieuwe initiatieven te ontplooien. Deze commissie richt zich op de reïntegratie van arbeidsgehandicapten en chronisch zieken in het arbeidsproces én op de preventie van ziekteverzuim en/of uitval door ziekte. De belangrijkste handicap daarbij zijn vooroordelen. Bij werknemers die te lang aan de economische zijlijn staan en daardoor hun zelfvertrouwen verliezen en bij werkgevers die zich zorgen maken over de kosten en de continuïteit. De Commissie Arbeidsgehandicapten & Werk zet alles op alles op deze vooroordelen weg te nemen. Zij richt zich daarbij vooral op het laten zien van successen. Al de activiteiten van de commissie, zoals de Kroon op het Werk maken onderdeel uit van het programma 'Een sterk motief voor werk'. De activiteiten richten zich daarbij vooral op het laten zien van successen. Via de website www.kroonophetwerk.nl is een overzicht van deze activiteiten terug te vinden.

Deel: ' Inschrijving Kroon op het Werk geopend '
Lees ook