Gemeente Weert


16 december 1998
Van 5 januari tot en met 19 februari 1999
INSCHRIJVING WACHTLIJST VOOR PARTICULIERE KAVELS VRAKKER-WEST

Ten westen van de wijk Boshoven gaat Weert de komende drie jaar het uitbreidingsplan "Vrakker-West" realiseren. In deze wijk komen in totaal zo'n 360 woningen. Die zijn verdeeld over verschillende categorieën. Door de gemeente worden 72 zelfbouwkavels uitgegeven waarvan een aantal speciaal voor senioren bedoeld is. Ook in de projectmatige bouw komen woningen voor senioren beschikbaar. In januari 1999 begint de gemeente met de inschrijving van geïnteresseerden voor een kavel in Vrakker-West.

Het ontwerp-bestemmingsplan Vrakker-West wordt in februari a.s. aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Het is de bedoeling het plan in twee fasen te ontwikkelen. De eerste fase omvat het middelste en zuidelijke gedeelte, de tweede fase is het noordelijk deel. In het voorjaar van 1999 start men met het bouwrijp maken van de eerste fase, zodat na de bouwvakvakantie van het komend jaar met de bebouwing kan worden begonnen. De tweede fase zal volgens de planning in 2000 worden aangepakt.

Wachtlijst
Wie in aanmerking wil komen voor een kavel om zelf een huis te bouwen dient zich in te schrijven. Zo kan men op een speciale wachtlijst terechtkomen. De inschrijving voor die wachtlijst opent op dinsdag 5 januari 1999. Vanaf dat moment kan men een inschrijfformulier invullen. Nadat men dit heeft ingevuld en 100,- inschrijfgeld (vergoeding voor te maken kosten) heeft betaald, doet men mee aan de loting voor een plaats op de wachtlijst. Het volgnummer dat men krijgt op de wachtlijst wordt bepaald door de openbare loting die wordt verricht door wethouder P. Sijben op maandag 1 maart 1999 om 14.00 uur in de raadzaal van het Weerter stadhuis. De wachtlijst die door de loting wordt bepaald bestaat uit maximaal 300 personen. Alle ingeschrevenen krijgen schriftelijk bericht over hun plaats op de wachtlijst of het feit dat zij zijn uitgeloot.

Geen haast
Inschrijven kan van dinsdag 5 januari tot en met vrijdag 19 februari 1999. Niet de datum van inschrijving bepaalt de plaats op de wachtlijst, maar de uitslag van de loting. Het is dus niet nodig direct de eerste dag (5 januari) op de stoep te staan om in te schrijven. De inschrijfformulieren voor een zelfbouwkavel zijn vanaf 5 januari 1999 verkrijgbaar in het Infocentrum. Men dingt pas mee naar een plaats op de wachtlijst als het volledig ingevulde formulier en het inschrijfgeld door de gemeente zijn ontvangen. Deze dienen dus uiterlijk 19 februari bij de gemeente binnen te zijn.

Verkoop kavels
In totaal worden er door de gemeente 72 kavels voor zelfbouw in Vrakker-West verkocht. De daadwerkelijk verkoop van de kavels van de eerste fase begint in april, terwijl de verkoop van de kavels in het noordelijke deel naar verwachting in het voorjaar van 2000 plaatsvindt. Bij de verkoop van die kavels biedt de gemeente aan degene die bovenaan op de wachtlijst staat de eerste mogelijkheid een kavel te kiezen. Deze persoon heeft dus de eerste keus. Daarna nummer 2, nummer 3 enzovoort.

Inschrijven voor beide fasen
Er wordt één wachtlijst samengesteld die bedoeld is voor beide fasen van het plan Vrakker-West. Aspirant-kopers die afzien van een kavel in de eerste fase blijven, als zij dat willen, op de wachtlijst staan voor fase 2. Zij behouden hun plaatsnummer op de wachtlijst. Alle ingeschrevenen die geen kans krijgen om een kavel te kopen, krijgen hun inschrijfgeld terug.

Senioren
Zeventien procent van de woningen in Vrakker-West is bestemd voor senioren. Dat geldt dus ook voor de zelfbouwkavels. 14 kavels worden dus verkocht aan senioren en aan gehandicapten. Onder senioren wordt in dit geval verstaan iedereen die op 1 januari 2000 60 jaar of ouder is. De seniorenwoning die men op een van die kavels bouwt dient te voldoen aan de gemeentelijke voorschriften voor seniorenwoningen en aanpasbaar bouwen. Meer informatie over die voorschriften kan men verkrijgen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht of de afdeling Volkshuisvesting van de gemeente. Senioren kunnen overigens ook voor een van de andere kavels in aanmerking komen. Daarbij bestaat dan geen verplichting tot het bouwen van een "seniorenwoning".

Zelf bewonen
Personen die een bouwkavel in Vrakker-West kopen zijn verplicht het huis de eerste 5 jaar zelf te bewonen. Tijdens die periode mag de woning en de daarbij behorende grond niet worden verkocht. Daarnaast wordt geen bouwkavel in Vrakker-West verkocht aan personen aan wie sinds 1 januari 1994 door de gemeente een kavel voor zelfbouw is verkocht.

Andere voorwaarden
Alleen inwoners van de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, Hunsel en Heythuysen komen in aanmerking voor een plaats op de wachtlijst. De inschrijving is niet overdraagbaar aan anderen en uitsluitend mogelijk voor particulieren. De gemeente staat bij de inschrijving voor kavels slechts één inschrijving per alleenstaande of per stel toe. Onder een stel wordt in dit geval verstaan een echtpaar, partnerschap of samenwonenden.

Prijs en kavelgrootte
De prijs van de grond in Vrakker-West is nog niet door de gemeenteraad vastgesteld. Dat gebeurt waarschijnlijk in de raadsvergadering van 25 maart 1999. Op dit moment geldt een grondprijs van 190,- excl. btw per m². Met een (beperkte) verhoging van deze prijs dient echter rekening te worden gehouden. Ook de exacte grootte van de diverse kavels staat nog niet vast. Het aantal vierkante meters varieert van 400 tot 800 met enkele uitschieters boven 1000 m². Verder dient men rekening te houden met bijkomende kosten zoals notariskosten, aansluitkosten nutsvoorzieningen, bouwleges en btw.

Informatie
Voor meer informatie over Vrakker-West kan men terecht bij het Infocentrum van de gemeente in de hal van het stadhuis.

Deel: ' Inschrijving particuliere kavels Vrakker-West Weert '
Lees ook