Inschrijving prestigieuze Koning Willem I Prijs en Plaquette van start


Inschrijven voor ‘Oscars’ van het Nederlandse bedrijfsleven voor MKB en Groot Bedrijf mogelijk tot eind 2013

Den Haag, 20130828 -- Vanaf 1 september is het mogelijk om bedrijven in te schrijven voor de prestigieuze Koning Willem I Prijs en Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap, die beiden in mei 2014 worden uitgereikt. Prof. Dr. K.H.W. Knot, President van De Nederlandsche Bank N.V. en voorzitter van de Koning Willem I Stichting, roept ondernemingen op zich kandidaat te stellen en zich hiermee juist nu te onderscheiden.

Prof. Dr. K.H.W. Knot, President van De Nederlandsche Bank N.V. en voorzitter van het Bestuur van de Koning Willem I Stichting: “Met de Koning Willem I Prijs en de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap wordt bekendheid gegeven aan en belangstelling gewekt voor positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie. Het belonen van bedrijven voor goed ondernemerschap benadrukt de invloed van een gezond ondernemingsklimaat op de welvaart van Nederland.”

Koning Willem I Prijs & Koning Willem I Plaquette 2014

Met de Koning Willem I Prijs wordt creatief en innovatief ondernemerschap gestimuleerd: aan de hand van beoordeling door vier regionale selectiecommissies en het bestuur van de stichting op de pijlers Durf, Daadkracht, Duurzaamheid, Doorzettingsvermogen en Innovatie worden twee ondernemingen beloond voor goed ondernemerschap. Zowel het MKB als grote ondernemingen komen in aanmerking voor deze prestigieuze ondernemersprijs.

De Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap, de opvolger van het Ei van Columbus, beloont duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Organisaties met duurzaam management, een duurzaam product of dienst, duurzame internationale samenwerking of die duurzaam produceren worden uitgenodigd zich in te schrijven. De vakjury beoordeelt de inzendingen en selecteert drie kandidaten, de genomineerde bedrijven die kans maken de Plaquette te winnen in mei 2014. Deze bedrijven kunnen zich tevens inschrijven voor de EBAE, de European Business Awards for the Environment.

Voorgaande edities

Zowel de Prijs als de Plaquette hebben voorgaande edities kunnen rekenen op prachtige winnaars. Winnaars die op hun beurt volop publiciteit genieten rondom de prijs en toetreden tot een zeer exclusief netwerk. In 2012 hebben VDL Groep (categorie Grootbedrijf) en Vencomatic BV (categorie MKB) de Koning Willem I Prijs in ontvangst genomen. In 2010 waren dit Stage Entertainment (categorie Grootbedrijf) en Adams Musical Instruments (categorie MKB). In 2012 is de Plaquette, die in 2014 voor de tweede maal wordt uitgereikt, gewonnen door Norm-teq bv.

Over de Koning Willem I Stichting

De Stichting is in 1958 in het leven geroepen door De Nederlandsche bank NV en een aantal, aan het bedrijfsleven gelieerde, organisaties. Sinds 1958 kent de Stichting prijzen en plaquettes voor onderscheidend ondernemerschap toe. De Koning Willem I Stichting heeft als doelstelling de nationale economie van nieuwe impulsen te voorzien en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. In het bestuur zijn o.a. vertegenwoordigd: De Nederlandsche Bank N.V., Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, VNO-NCW, MKB-Nederland, NIVE, Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Instituut Nederlandse Kwaliteit, TNO, Kamer van Koophandel Nederland en Koninklijk Instituut van Ingenieurs en De Nederlandse Staatsloterij.


Deel: ' Inschrijving prestigieuze Koning Willem I Prijs en Plaquette van start '


Lees ook