Date: 02/11/1999 04:21 pm (Thursday) : Mieke Ham

Senioren Muziekfestival

Het Senioren Muziekfestival *99, dat in april van dit jaar gaat plaatsvinden, begint goed te lopen.

De Raad voor Ouderen, Grand Café Verderop en de Vrije Akademie Westvest organiseren in april het eerste seniorenmuziekfestival, waarbij solisten, duo*s, koren en orkesten worden uitgenodigd op te treden in wedstrijdverband. willen senioren in de eerste plaats graag de gelegenheid bieden op te treden en daarnaast is het een stimulans om je eens te meten met anderen. Voorop gesteld dat het gaat om het plezier van het musiceren!

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er maximaal drie voorrondes gehouden, met een finale op zaterdagavond 24 april. Dit alles vindt plaats in de Binnenhof van de Vrije Akademie Westvest, Westvest
9 in Delft. De voorzitter van de jury bij de finale is Jaques D*Ancona. Alle niveaus worden toegelaten, de muziek keuze is: licht klassiek, musical en klassiek.
De inschrijving is geopend, schroomt u niet zich op te geven. Dit kan nog tot 6 maart.
Informatie en inschrijfformulieren zijn aan te vragen bij: Vrije Akademie Westvest, tel. 015-2602840. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inschrijving Senioren Muziekfestival komt op gang '
Lees ook