Insite wint competitie voor nieuw op te zetten portal voor het NCDO

De NCDO (Nationale commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling) wil een portaal op internet ontwerpen en bouwen die een bijdrage moet leveren aan de missie van de NCDO. De missie van de NCDO is: het draagvlak voor een duurzame wereld in Nederland versterken.

In deze situatie wil de NCDO en haar aangesloten organisaties met Doris een internet portaal ontwikkelen met de duurzame wereld als thema. Bij het aanbieden van informatie en diensten op het portaal staat de gebruiker centraal.

Het portaal is een middel om het draagvlak voor de duurzame wereld te vergroten. Via het portaal wordt de informatie bij het maatschappelijk middenveld toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Doris zal vanaf voorjaar 2000 via een website Doris.NL informatie en diensten aanbieden voor de achterban en de leden van de NGOs (non gouvernementele organisaties) , de NGOs zelf en mogelijk ook voor de professionals. Doris doet dat door organisaties te betrekken bij de ontwikkeling van het aanbod. Tegelijkertijd wordt een campagne voorbereid om via de achterban het publiek te bereiken, deze campagne start medio 2000. Vanaf 2001 ontwikkelt Doris aanbod voor het onderwijs. Op het moment dat er voldoende bezoekers op de site zijn, kan Doris adverteerders uit de private sector interesseren.

Copyright © 1999 Insite BV. E-mail: info@insite.nl

Deel: ' Insite wint competitie voor nieuwe portal voor het NCDO '
Lees ook