Ministerie Tewerkstelling en Arbeid Belgie

Hoge temperaturen op het werk

In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden.

De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde temperaturen (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, artikel 148 decies 2.4). Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een vochtige globethermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met andere gegevens dan de warmte, zoals bijvoorbeeld de vochtigheidsgraad. Dat betekent dat om 30° te bereiken op een vochtige globethermometer, het op een gewone thermometer bijna 40°C moet zijn.

Wanneer de temperatuur 30° overschijdt bij licht werk, 26,7° bij halfzwaar werk en 25° bij zwaar werk moet de werkgever de volgende maatregelen nemen:


* de werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling beschermen (luiken, overgordijnen, enz.);

* ervoor zorgen dat er frisdranken worden verstrekt;
* toestellen voor kunstmatige verluchting installeren.
Het spreekt voor zich dat werkgevers niet moeten wachten tot die temperaturen bereikt zijn op een vochtige globethermometer om maatregelen te treffen, zodat hun werknemers hun taken kunnen uitoefen zonder te lijden onder de warmte. Wanneer werknemers vinden dat er maatregelen moeten getroffen worden, kunnen ze terecht bij het comité voor preventie en bescherming op het werk of de arbeidsgeneesheer.

Voor meer inlichtingen kan contact genomen worden met de afdelingen van de Medische inspectie of de Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde (tel. 02 233 45 90).

Deel: ' Inspectie Belgie waarschuwt voor hoge temperaturen op het werk '
Lees ook