expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Inspectie GW

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Persbericht Ministerraad

01 april 1999

INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING, WAREN EN VETERINAIRE ZAKEN WORDT

AGENTSCHAP

Op voorstel van minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ministerraad ingestemd met de interne verzelfstandiging van de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (IW&V). Per 1 januari 2000 wordt de Inspectie een agentschap. Door deze status kan de Inspectie meer bedrijfseconomisch werken. Met het agentschap worden afspraken gemaakt over de producten die geleverd worden. De beheersvorm van de Inspectie verandert door de overstap van een kasstelsel naar een zogenoemd baten-lastenstelstel. Deze verandering heeft geen gevolgen voor de medewerkers.

De Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (IW&V) is in 1998 ontstaan door een fusie van de Veterinaire Inspectie en de Inspectie Gezondheidsbescherming/ Keuringsdienst van Waren. De Inspectie W&V is een van de drie samenstellende onderdelen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. De aandacht van de Inspectie richt zich primair op de volksgezondheid en daarnaast op consumentenbescherming. De belangrijkste taken van de Inspectie zijn enerzijds toezicht en opsporing en anderzijds signalering en advisering.

RVD, 01.04.1999


01 apr 99 16:48

Deel: ' Inspectie gezondheidsbescherming wordt agentschap '
Lees ook