Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit persbericht verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Bij thuiszorginstellingen die tot de AWBZ zijn toegelaten, zijn de voorwaarden voor verantwoorde zorg aanwezig. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in haar rapportage van het algemeen toezicht op de thuiszorg in de periode mei 2000 tot juli 2001. Derhalve zijn de financiele problemen die in een aantal thuiszorgorganisaties zijn ontstaan niet betrokken in dit onderzoek. De rapportage richt zich met name op de vraag of in een vroeg stadium gesignaleerd kan worden dat de continuïteit van de organisatie - en dus de kwaliteit van zorg - in gevaar komt.

Uit het rapport blijkt dat de thuiszorginstellingen veel inspanningen verrichten om het huidige peil van de kwaliteit van de zorg te handhaven, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. De sector en individuele instellingen hebben veel maatregelen genomen om de kwaliteit verder te verbeteren en werken aan interne kwaliteitsystemen. In het algemeen beschikken de instellingen over een goed uitgewerkt en gerealiseerd kwaliteitsbeleid, vindt er vergelijkend onderzoek plaats en doen veel instellingen aan (externe) toetsing en certificering. De medewerkers van de thuiszorg kenmerken zich door een goede motivatie, veel inzet en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

In de rapportage wordt ook duidelijk welke factoren in de bedrijfsvoering de continuïteit van de organisaties en de kwaliteit van de zorg kunnen bedreigen. De fusies en reorganisaties die de laatste jaren binnen de thuiszorginstellingen hebben plaatsgevonden, kunnen nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg en de inrichting van de organisatie. Registratiesystemen die niet voldoende op elkaar zijn afgestemd kunnen leiden tot onverwachte problemen in de bedrijfsvoering. Personele tekorten en de fysieke en mentale belasting van de werkzaamheden kunnen negatieve effecten hebben op de beschikbaarheid van de medewerkers. Een (te) arbeidsintensieve registratie van feitelijke werkzaamheden stelt hoge eisen aan de inrichting van administratieve processen en verhoogt de werkdruk van de thuiszorgmedewerkers. Thuiszorginstellingen die werken in meerdere gemeenten of regio's en afhankelijk zijn van meerdere Regionale Indicatie Organen en meerdere zorgkantoren, hebben te maken met verschillende (externe) werkwijzen. Hierdoor is de aansturing van het zorgproces onnodig ingewikkeld.

Dit persbericht is verschenen onder verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Deel: ' Inspectie Kwaliteit thuiszorginstellingen is voldoende '
Lees ook