Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PERSINFORMATIE
Inspectie Milieuhygiëne stuurt vuil scheepswrak terug naar Noorwegen (25-7-2001)

De Inspectie Milieuhygiëne (IMH) van het ministerie van VROM heeft het scheepswrak 'John R', dat zonder de noodzakelijke toestemming naar Rotterdam was vervoerd, teruggestuurd naar Noorwegen. Bij aankomst in de Maasstad bleek het wrak aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijk afval te bevatten waarmee het in overtreding was met internationale milieuregels. Het wrak gaat op 25 juli terug om onder toezicht van de Noorse autoriteiten op milieuverantwoorde wijze te worden schoongemaakt. De IMH zal de overtreding verbaliseren en aan het Openbaar Ministerie voorleggen.

De 'John R' - een half, 9.000 ton wegend bulkcarrier-wrak - arriveerde eind april in Rotterdam met documenten waaruit bleek dat om een afvalstoffen-vrij scheepswrak ging. Schone scheepswrakken mogen op grond van de EVOA (Europese Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen) in Nederland worden geïmporteerd. Het wrak bleek echter asbest te bevatten en een aanzienlijke hoeveelheid zware stookolie die voor een deel uit de hulk in de haven lekte. Een dergelijke transport mag op grond van de Europese regels alleen met kennisgeving van de importeur en de uitdrukkelijke toestemming van het ontvangende land worden ingevoerd.

Veilig en zeker
De IMH heeft, in samenwerking met de Noorse milieuautoriteiten, de eigenaar van het wrak ertoe bewogen om het schip op verantwoorde wijze terug te laten gaan. Naar aanleiding daarvan heeft de eigenaar maatregelen voor een veilige overtocht laten nemen. Tevens heeft hij dit keer de vereiste kennisgevingen voor een dergelijk transport gedaan. En om er zeker van te zijn dat het transport compleet op de plaats van bestemming aankomt, heeft de IMH een bankgarantie van de eigenaar gevraagd en recent gekregen.

Onder toezicht van de Noorse autoriteiten zal de 'John R' op milieuverantwoorde wijze worden schoongemaakt. Het is aan de eigenaar van de 'John R' om vervolgens te bezien waar en door wie het schip gesloopt kan worden.

Juli

(campagne)
Huursubsidie? Vraag het aan!

Deel: ' Inspectie Milieuhygiëne stuurt vuil scheepswrak terug '
Lees ook