Ingezonden persbericht


Persbericht ZKN - Reactie op publicatie 'Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken' van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 14 oktober.

Inspectie voor de Gezondheidszorg complimenteert klinieken

Leidschendam, 14 oktober 2010. De Inspectie voor de Gezondheidszorg complimenteert klinieken met de goede kwaliteit van zorg, die zich volgens de inspectie kan meten aan ziekenhuiszorg. Dit zegt de Inspectie in het rapport Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken 2009 - Verbeteringen Zichtbaar. De inspectie is tevreden over de ontwikkelingen, al zijn er aandachtspunten.

De inspectie heeft in 2009 haar toezicht op klinieken vergroot, door tientallen klinieken meer te onderzoeken. Brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) juicht de uitbreiding van het toezicht op de klinieken toe. Directeur Roos: 'Het kaf moet van het koren gescheiden worden. Wij helpen hier aan mee door een keurmerk uit te geven voor medisch specialistische klinieken die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Met het ZKN keurmerk laten klinieken zien dat zij er alles aan doen om superieure kwaliteitszorg te leveren. ZKN-keurmerk klinieken bieden een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar de gezondheid van de patiënt centraal staat. Patiënten zien dat en raden de kliniek aan familie en vrienden aan. De cijfers uit het patiënttevredenheidsonderzoek laten dit zien. Patiënten kunnen vertrouwen op het ZKN-keurmerk.'

Klinieken krijgen in de Benchmark van oktober 2010 gemiddeld een 8,3 van consumenten als algemeen rapportcijfer. De gemiddelde cijfers liggen in het derde kwartaal wederom boven de 8: bejegening (8,2), behandeling (8,2), nazorg (8,0) en informatieverstrekking (8,0).

De deskundigheid van de arts (32%) en de korte wachttijd (28%) zijn de belangrijkste redenen voor de Nederlander om voor een zelfstandige kliniek te kiezen. De deskundigheid van de arts wordt met een 8,6 hoog gewaardeerd, 95% is tevreden over de wachttijd.

Doordat patiënten tevreden zijn over de behandeling, kiezen zij steeds vaker de kliniek boven het ziekenhuis. Een rapport van adviesbureau Boer & Croon laat zien dat het aandeel van klinieken voor verzekerde zorg van 2005 tot 2010 vertienvoudigd is van 0,3% naar 3%. Jaarlijks stijgt de omzet van deze klinieken met 24%.

De kwaliteit van zorg in klinieken is goed. Ook het vorig jaar verschenen onderzoek van de Inspectie liet een positief beeld zien. ZKN wil blijven verbeteren. Aandachtspunten pakt ZKN op. De Inspectie wenst duidelijker normen over de behandeling van risicovolle patiënten, zoals kinderen. ZKN werkt aan aanscherping van de criteria voor het ZKN-keurmerk, waar dit in wordt verwerkt. Klinieken met het ZKN-keurmerk nemen zo hun verantwoordelijkheid.

Zelfstandige Klinieken Nederland
Zelfstandige Klinieken Nederland ( http://www.zkn.nl )(ZKN) heeft ten doel het bevorderen van transparante kwaliteitszorg in de zelfstandige klinieken en daarmee de kwaliteit en het potentieel van de zelfstandige klinieken als professionele zorgaanbieder binnen de zorgmarkt te communiceren. Daarnaast behartigt ZKN de sociale, economische en maatschappelijke belangen van de aangesloten klinieken. ZKN vertegenwoordigt op dit moment al 80 zelfstandige klinieken die zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg leveren. Dit aantal groeit snel. Om de doelstellingen te bereiken heeft ZKN het ZKN KEURMERK ontwikkeld en met succes geïntroduceerd. Dit is een landelijk erkend, gecertificeerd kwaliteitskeurmerk, waarbij de uitvoering in handen is van KIWA-keuringsinstituut, een onafhankelijke, professionele certificeringinstelling.

Deel: ' Inspectie voor de Gezondheidszorg complimenteert klinieken '


Lees ook