CDA

Buijs: Inspectie voor volksgezondheid moet eindverantwoordelijk blijven voor kwaliteit zorg

"Ik denk dat de heer Kingma te eenvoudig voorbij gaat aan de wettelijk vastgelegde taken van de inspectie." Dat zegt Tweede Kamerlid Siem Buijs in reactie op het voorstel van de inspecteur-generaal voor de volksgezondheid om een eind te maken aan drie soorten toezicht in de zorgsector. Het gaat daarbij om het toezicht op de verblijfsomstandigheden van bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen, toezicht op reclame- en marketingactiviteiten van de farmaceutische industrie en op vrijgevestigde zorgverleners zoals psychiaters, tandartsen en fysiotherapeuten.

Volgens Siem Buijs is het ministerie van Volksgezondheid en als afgeleide daarvan de inspectie voor de volksgezondheid eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg in Nederland en moet zij dat ook blijven. "Over de manier waarop zij daaraan invulling geeft en blijft geven, kan natuurlijk worden gesproken. Zo wordt er nu al door de reclamecodecommissie geneesmiddelen toezicht gehouden op reclame- en marketingactiviteiten van de farmaceutische industrie. Maar ook daarop dient wel toezicht te worden gehouden.

Deel: ' Inspectie voor volksgezondheid moet eindverantwoordelijk blijven voo.. '
Lees ook